Спеціалізована вчена рада ДФ 70.145.018

ФИЛИПЮК ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Спеціалізована вчена рада ДФ 70.145.018 створена відповідно до наказу ректора Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії № 38 від 29.03.2024 р. на підставі рішення вченої ради № 3 від 26.03.2024 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Филипюка Дмитра Олександровича «Формування фахової компетентності майбутніх бакалаврів сестринської справи у процесі вивчення дисциплін з акушерства і гінекології у медичних закладах вищої освіти» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки у складі:

Голова:

Романишина Людмила Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, в.о.завідувача кафедри педагогіки, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

Опоненти:

Дудікова Лариса Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова.

Мельничук Ірина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського.

Рецензенти:

Поліщук Олександр Сергійович, доктор філософських наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Шквир Оксана Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Науковий керівник:

Пєхота Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

Дисертація (файл без підпису)

Дисертація (файл з електронним підписом)

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рецензент: Поліщук Олександр Сергійович (рецензія)

Рецензент: Шквир Оксана Леонідівна (рецензія)

Офіційний опонент: Дудікова Лариса Володимирівна (відгук)

Офіційний опонент: Мельничук Ірина Миколаївна (відгук)

Захист 30.05.2024 р. о 9.00 год.

Трансляція захисту
Meeting ID: 360 278 6245
Пароль: 12345

Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Відеозапис публічного захисту дисертації, підписаний електронною печаткою ЗВО.

Відеозапис захисту

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55