Доступ до журналів категорії А (Scopus або Web of Science)

У Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії надається вільний доступ до міжнародних наукових журналів на платформах Scopus та Web of Science.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 29 травня 2020 р. № 721 «Про надання доступу закладам вищої освіти і науковим установам до електронних наукових баз даних та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства освіти і науки України».

Для отримання безкоштовного доступу до платформ Scopus та Web of Science, необхідно з компютера, який підключено до локальної мережі академії, зареєструватися на цих платформах. Після цього користувач має можливість протягом 6 місяців у своєму обліковому записі безкоштовно переглядати наукові ресурси з будь-якого комп'ютера в академії або поза її межами.

Як перевірити доступ до наукометричної бази Web of Science

Презентація семінару у Державній науково-технічній бібліотеці «Профіль установи у Web of Science: створення, корегування, функції, можливості, використання для звітності та стратегічного планування»

Корисні посилання:

Scopus

Scopus — бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Є однією зі складових інтегрованого науково-інформаційного середовища SciVerse. Містить понад 50 млн. реферативних записів. Рубрикатор Scopus (ASJK) має 27 базових тематичних розділів, поділених на 335 підрозділів, політематичні статті індексуються одразу в кількох розділах. Індексує 18,000 назв наукових видань з технічних, медичних та гуманітарних наук 5000 видавців. База даних індексує наукові журнали, матеріали конференцій та серіальні книжкові видання. Розробником та власником SciVerse Scopus є видавнича корпорація Elsevier. База даних доступна на умовах передплати через веб-інтерфейс. Пошуковий апарат Scopus інтегрований з пошуковою системою Scirus для пошуку веб-сторінок та патентною базою даних [зі статті Scopus].

Базовий пошук за автором без передплати Scopus — Scopus Author Preview

Об'єднати свої публікації в Scopus під єдиним профілем можна за допомогою інструменту Scopus Author Feedback Wizard.  Інструкція, як об'єднати публікації.

Детальніше про Scopus (українською) — простий пошук, знайти та оцінити авторів, відстеження цитат, пошук та аналіз журналів у Scopus

Повна інструкція для користувачів Scopus (російською мовою)

Web of Science

Web of Science (до 2014 Web of Knowledge) — платформа, на якій розміщено бази наукової літератури і патентів, до 2016 року належала Thomson Reuters. В листопаді 2016 року відділення IP & Science було придбане інвестиційними фондами і функціонує як Clarivate Analytics. Web of Science охоплює матеріали з природничих, технічних, біологічних, суспільних, гуманітарних наук і мистецтва [зі статті Web of Science].

Інформація про всі заходи, які організовує компанія Clarivate Analytics, на Facebook: https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin/

Перелік журналів, включених до Web of Science.

Пошук видань за темами:  

Пошук в Web of Science  (за автором, назвою, темою, DOI та ін.)   

Пошук інформації в Web of Science (Інструкція російською мовою)

Віддалений доступ до Web of Science. Інструкція - як налаштувати віддалений доступ (за матеріалами бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка).

Вебінари про користування Web of Science на Youtube-каналі Clarivate Analytics українською.

Основні наукометричні показники

Індекс цитування — прийнятий у науковому світі показник «значущості» праць вченого і являє собою число посилань на публікації вченого у реферованих наукових періодичних виданнях. SCI є одним з найпоширеніших науко метричних показників. Наявність у науково-освітніх організаціях вчених, які мають високий індекс цитування, говорить про високу ефективність та результативності діяльності вузу в цілому.

Індекс Хірша (h-index) — показник, запропонований в 2005 р. американськими фізиком Хорхе Хиршем з університету Сан-Дієго, Каліфорнія. Критерій заснований на кількості публікацій вченого і кількості цитувань цих публікацій, і розраховується за спеціальною формулою.

Імпакт-фактор (ІФ або IF) — формальний чисельний показник інформаційної значимості наукового журналу. Показник розраховується як кількість посилань у конкретному році на опубліковані в журналі статті за попередні 2-3 роки. Вважається, що чим вище значення імпакт-фактору, тим вищі наукова цінність та авторитетність журналу.

© 2020 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55