Нормативні акти

 1. Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти
 2. Положення про  порядок  проведення  навчання  і перевірки  знань  з  питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України
 3. Положення про розробку інструкцій з охорони праці
 4. Методичні матеріали "Організація навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах"
 5. Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
 6. Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві
 7. Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці
 8. Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій
 9. Про затвердження переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи або оточуючих
 10. Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України
 11. Про затвердження Покажчика нормативно-правових актів з питань охорони праці
 12. Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти
 13. Перелік робіт з підвищеною небезпекою (НПАОП 0.00-4.12-2005)
 14. Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
 15. Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі
 16. Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів
 17. Про затвердження Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07)
 18. Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
 19. Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні
 20. Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів
© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55