Спеціалізована вчена рада ДФ 70.145.019

ОВДІЙЧУК ВІТА АНАТОЛІЇВНА

Спеціалізована вчена рада ДФ 70.145.019 створена відповідно до наказу ректора Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії № 87 від 28.06.2024 р. (зі змінами, внесеними наказом ректора № 90 від 12.07.2024 р.) на підставі рішення вченої ради № 7 від 25.06.2024 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Овдійчук Віти Анатоліївни «Розвиток критичного мислення майбутніх учителів інформатики у процесі фахової підготовки» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки у складі:

Голова:

Галус Олександр Мар’янович – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

Опоненти:

Ткачук Галина Володимирівна, професор кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Карабін Оксана Йосифівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики та методики її навчання, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Рецензенти:

Романишина Людмила Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, в.о.завідувача кафедри педагогіки, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

Суховірський Олег Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

Науковий керівник:

Крищук Богдан Степанович, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

Дисертація (файл без підпису)

Дисертація (файл з електронним підписом)

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рецензент: Романишина Людмила Михайлівна (рецензія)

Рецензент: Суховірський Олег Васильович (рецензія)

Офіційний опонент: Ткачук Галина Володимирівна (відгук)

Офіційний опонент: Карабін Оксана Йосифівна (відгук)

Захист __.__.2024 р. о 9.00 год.

Трансляція захисту
Meeting ID: 360 278 6245
Пароль: 12345

Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Відеозапис публічного захисту дисертації, підписаний електронною печаткою ЗВО:

Відеозапис захисту

Цифровий підпис

Протокол створення електронного підпису

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55