Спеціалізована вчена рада ДФ 70.145.017

СЕВРУК ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ

Спеціалізована вчена рада ДФ 70.145.017 створена відповідно до наказу ректора Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії № 25 від 05.03.2024 р. на підставі рішення вченої ради № 2 від 28.02.2024 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Севрука Вячеслава Анатолійовича «Формування педагогічної культури майбутніх офіцерів Сухопутних військ у процесі вивчення гуманітарних дисциплін» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки у складі:

Голова:

Романишина Людмила Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, в.о.завідувача кафедри педагогіки, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

Опоненти:

Бойко Олег Володимирович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри поведінкових наук та військового лідерства Інституту морально-психологічного забезпечення, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;

Зелений Володимир Іванович, кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри соціально-гуманітарних та правових дисциплін, Київський інститут Національної гвардії України;

Тюріна Валентина Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціології та психології, Харківський національний університет внутрішніх справ.

Рецензент:

Крищук Богдан Степанович, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

Науковий керівник:

Шоробура Інна Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, ректор, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

Дисертація (файл без підпису)

Дисертація (файл з електронним підписом)

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рецензент: Крищук Богдан Степанович (рецензія)

Офіційний опонент: Бойко Олег Володимирович (відгук)

Офіційний опонент: Зелений Володимир Іванович (відгук)

Офіційний опонент: Тюріна Валентина Олександрівна (відгук)

Захист 02.05.2024 р. о 9.00 год.

Трансляція захисту
Meeting ID: 360 278 6245
Пароль: 12345

Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Відеозапис публічного захисту дисертації, підписаний електронною печаткою ЗВО:

Відеозапис захисту

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55