Спеціалізована вчена рада ДФ 70.145.016

МУДРИК ДАРИНА ПАВЛІВНА

Спеціалізована вчена рада ДФ 70.145.016 створена відповідно до наказу ректора Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії № 237 від 27.12.2023 р. на підставі рішення вченої ради № 14 від 20.12.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мудрик Дарини Павлівни «Формування готовності вчителів гуманітарних предметів до профорієнтаційної роботи у закладах загальної середньої освіти» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки у складі:

Голова:

Шквир Оксана Леонідівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

Опоненти:

Бойчук Віталій Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Ребуха Лілія Зіновіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри освітології і педагогіки Західноукраїнського національного університету.

Трубавіна Ірина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки Державного закладу «Луганський національний університет імені тараса Шевченка».

Рецензент:

Поліщук Олександр Сергійович, доктор філософських наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Науковий керівник:

Романишина Людмила Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, в.о.завідувача кафедри суспільних дисциплін, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

Дисертація (файл без підпису)

Дисертація (файл з електронним підписом)

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рецензент: Поліщук Олександр Сергійович (рецензія)

Офіційний опонент: Бойчук Віталій Миколайович (відгук)

Офіційний опонент: Ребуха Лілія Зіновіївна (відгук)

Офіційний опонент: Трубавіна Ірина Миколаївна (відгук)

Захист 16.02.2024 р. о 9.00 год.

Трансляція захисту
Meeting ID: 360 278 6245
Пароль: 12345

Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Відеозапис публічного захисту дисертації, підписаний електронною печаткою ЗВО

Відеозапис захисту

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55