Порядок надання одноразової адресної допомоги

Одноразова адресна грошова допомога випускникам педагогічних спеціальностей

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2006 № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів»

Порядок надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти, затверджений наказом Міністерства освіта і науки України від 19.12.2019 року № 1588

Наказ МОН України від 3.07.2017 №949 «Про внесення змін до Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю»

Наказ МОН України від 19.12.2019 №1588 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 лютого 2020 р. за N 206/34489) «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти»

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 року № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти» та  наказу Міністерства освіта і науки України від 19.12.2019 року № 1588 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти» визначено механізм надання одноразової адресної грошової допомоги в п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму випускникам закладів вищої освіти денної форми навчання, які навчались за державним замовленням у державних та комунальних закладах вищої освіти незалежно від підпорядкування, здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра або магістра зі спеціальностей галузі знань «01 Освіта/Педагогіка» або ступінь бакалавра, магістра за іншою спеціальністю і галуззю знань та уклали на термін не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти, визначених органами управління освітою.

Для отримання одноразової адресної грошової допомоги необхідно підготувати такі документи:

  1. Заяву на отримання одноразової адресної грошової допомоги (скачати).
  2. Копію паспорта (1, 2, 11 стор.).
  3. Копію ідентифікаційного коду.
  4. Копію диплому.
  5. Копію трудової книжки з відповідним записом, завірену в установленому порядку (за основним місцем роботи).
  6. Довідку з місця роботи.
  7. Договір строком на три роки про роботу на посаді педагогічного працівника у закладах загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти.

Випускники, працевлаштовані в навчально-виховних комплексах «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», крім визначених документів, подають довідку з цього закладу освіти, яка підтверджує інформацію про те, що вони працюють на посаді педагогічного працівника, який забезпечує здобуття загальної середньої освіти.

Для отримання одноразової адресної грошової допомоги випускникам 2020-2021 року звертатися до відділу профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників університету:

 Адреса: м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139.;

 

Термін подання документів – до 10  жовтня 2021 року.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55