Спеціалізована вчена рада ДФ 70.145.013

РОГОЗІН ВОЛОДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ

Спеціалізована вчена рада ДФ 70.145.013 створена відповідно до наказу ректора Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії № 237 від 27.12.2023 р. на підставі рішення вченої ради № 14 від 20.12.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Рогозіна Володимира Валентиновича «Формування професійної компетентності майбутніх лікарів-стоматологів засобами симуляційного навчання» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки у складі:

Голова:

Романишина Людмила Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, в.о.завідувача кафедри педагогіки, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

Опоненти:

Кульбашна Ярослава Аркадіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

Гуменюк Ольга Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри стоматології дитячого віку Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.

Лисиця Дмитро Леонідович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фундаментальних дисциплін Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради.

Рецензент:

Поліщук Олександр Сергійович, доктор філософських наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Науковий керівник:

Шквир Оксана Леонідівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

Дисертація (файл без підпису)

Дисертація (файл з електронним підписом)

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рецензент: Поліщук Олександр Сергійович (рецензія)

Офіційний опонент: Кульбашна Ярослава Аркадіївна (відгук)

Офіційний опонент: Гуменюк Ольга Михайлівна (відгук)

Офіційний опонент: Лисиця Дмитро Леонідович (відгук)

Захист 19.02.2024 р. о 9.00 год.

Трансляція захисту
Meeting ID: 360 278 6245
Пароль: 12345

Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Відеозапис публічного захисту дисертації, підписаний електронною печаткою ЗВО

Відеозапис захисту

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55