Спеціалізована вчена рада ДФ 70.145.014

СЕМЕНОВА АННА МИКОЛАЇВНА

Спеціалізована вчена рада ДФ 70.145.014 створена відповідно до наказу ректора Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії № 237 від 27.12.2023 р. на підставі рішення вченої ради № 14 від 20.12.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Семенової Анни Миколаївни «Освітня та громадсько-просвітницька діяльність Олімпіади Михайлівни Пащенко-Шульмінської (1879–1972 рр.)» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки у складі:

Голова:

Біницька Катерина Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

Опоненти:

Карпенко Ореста Євгенівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Калагурка Христина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Львівського національного університету імені Івана Франка.

Рецензенти:

Крищук Богдан Степанович, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Пісоцька Леоніда Станіславівна, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету дошкільної освіти та психології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Науковий керівник:

Адамський Віктор Романович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри суспільних дисциплін, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

Дисертація (файл без підпису)

Дисертація (файл з електронним підписом)

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рецензент: Крищук Богдан Степанович (рецензія)

Рецензент: Пісоцька Леоніда Станіславівна (рецензія)

Офіційний опонент: Карпенко Ореста Євгенівна (відгук)

Офіційний опонент: Калагурка Христина Іванівна (відгук)

Захист 20.02.2024 р. о 12.00 год.

Трансляція захисту
Meeting ID: 360 278 6245
Пароль: 12345

Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Відеозапис публічного захисту дисертації, підписаний електронною печаткою ЗВО

Відеозапис захисту

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55