Спеціалізована вчена рада ДФ 70.145.012

ГРУЗЕВИЧ ТЕТЯНА ЮРІЇВНА

Спеціалізована вчена рада ДФ 70.145.012 створена відповідно до наказу ректора Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії № 237 від 27.12.2023 р. на підставі рішення вченої ради № 14 від 20.12.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Грузевич Тетяни Юріївни «Громадянське виховання учнів старших класів закладів загальної середньої освіти на основі національних традицій» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки у складі:

Голова:

Романишина Людмила Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, в.о.завідувача кафедри педагогіки, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

Опоненти:

Сопівник Ірина Віталіївна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи та реабілітації Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Жаровська Олена Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогічних наук, професійної та початкової освіти Комунального закладу вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти».

Макогончук Наталія Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Рецензент:

Біницька Катерина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Науковий керівник:

Крищук Богдан Степанович – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

Дисертація (файл без підпису)

Дисертація (файл з електронним підписом)

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рецензент: Біницька Катерина Миколаївна (рецензія)

Офіційний опонент: Сопівник Ірина Віталіївна (відгук)

Офіційний опонент: Жаровська Олена Петрівна (відгук)

Офіційний опонент: Макогончук Наталія Віталіївна (відгук)

Захист 19.02.2024 р. о 12.00 год.

Трансляція захисту
Meeting ID: 360 278 6245
Пароль: 12345

Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Відеозапис публічного захисту дисертації, підписаний електронною печаткою ЗВО:

Відеозапис захисту

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55