Діяльність кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик: проведення «гостьових лекцій»

16 березня 2024 року доцентом кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, к.пед.н., доцентом Наталією Миськовою проведено «гостьову лекцію» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика (м. Миколаїв).

Лекцію на тему «Особливості партнерської взаємодії педагогів ЗДО з батьками вихованців щодо реалізації освітнього напряму БКДО «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»» проведено в межах викладання навчальної дисципліни «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень». Розкриваючи означену тему Наталією Миськовою акцентовано увагу на таких питаннях: партнерська взаємодія педагогів ЗДО з батьками вихованців як психолого-педагогічна проблема; завдання взаємодії педагогів ЗДО з батьками вихованців; зміст взаємодії педагогів з батьками дітей дошкільного віку щодо реалізації освітнього напряму БКДО «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»; форми та особливості освітнього партнерства педагогів ЗДО з батьками під час дистанційного формату взаємодії з дітьми дошкільного віку.

Активність здобувачів освіти, їх запитання щодо окремих аспектів теми лекції засвідчив жвавий інтерес слухачів та актуальність поданого матеріалу.

Щиро дякуємо за довіру Міжнародному класичному університету імені Пилипа Орлика (м. Миколаїв) та особисто Надії Олексіївні Прасол.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55