Спеціалізована вчена рада ДФ 70.145.010

Створена відповідно до наказу ректора Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії № 72 від 25.05.2023 р. на підставі рішення вченої ради № 6 від 19.05.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Тарасюка Юрія Миколайовича «Формування управлінської компетентності майбутніх бакалаврів з військового управління» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки у складі:

Голова:

Романишина Людмила Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, в.о.завідувач кафедри педагогіки, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

Опоненти:

Зорій Ярослав Богданович, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету фізичної культури та здоров’я людини, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

Торічний Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;

Тюріна Валентина Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціології та психології, Харківський національний університет внутрішніх справ.

Рецензент:

Крищук Богдан Степанович, кандидат педагогічних наук, доцент, керівник підрозділу з наукової роботи, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

Науковий керівник:

Пєхота Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

 

Дисертація (файл без підпису)

Дисертація (файл з електронним підписом)

Рецензент: Крищук Богдан Степанович (рецензія)

Офіційний опонент: Зорій Ярослав Богданович (відгук)

Офіційний опонент: Торічний Олександр Володимирович (відгук)

Офіційний опонент: Тюріна Валентина Олександрівна ​(відгук)

Захист 20.07.2023 р. о 9.00 год.

Трансляція захисту
Meeting ID: 842 2382 7867
Пароль: 12345

Відеозапис публічного захисту дисертації, підписаний електронною печаткою ЗВО:

 

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55