Спеціалізована вчена рада ДФ 70.145.011

БАЛУХ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Спеціалізована вчена рада ДФ 70.145.011 створена відповідно до наказу ректора Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії № 229 від 04.12.2023 р. на підставі рішення вченої ради № 13 від 29.11.2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Балуха Миколи Миколайовича «Педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів початкових класів» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки у складі:

Голова:

Романишина Людмила Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, в.о.завідувача кафедри педагогіки, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

Опоненти:

Кондрацька Галина Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії і здоров’я, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;

Мешко Галина Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Рецензенти:

Поліщук Олександр Сергійович, доктор філософських наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

Крищук Богдан Степанович, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

Науковий керівник:

Бучківська Галина Вікентіївна – доктор педагогічних наук, професор, декан гуманітарного факультету, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

Дисертація (файл без підпису)

Дисертація (файл з електронним підписом)

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рецензент: Поліщук Олександр Сергійович (рецензія)

Рецензент: Крищук Богдан Степанович (рецензія)

Офіційний опонент: Кондрацька Галина Дмитрівна (відгук)

Офіційний опонент: Мешко Галина Михайлівна (відгук)

Захист 24.01.2024 р. о 9.00 год.

Трансляція захисту
Meeting ID: 360 278 6245
Пароль: 12345

Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Відеозапис публічного захисту дисертації, підписаний електронною печаткою ЗВО:

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55