7 червня в групі МФА – 51 відбулась звітна конференція по науково-дослідницькій практиці

 Конференція є підсумковим виконання  цілого циклу завдань, що дозволили студентам набути важливих теоретичних знань в обраній для магістерської роботи галузі технологій навчання  англійської мови та зарубіжної літератури а також практичних навичок виконання наукового дослідження за темою дипломної роботи.

Фокус практики зосереджений на таких  видах діяльності, що озброюють магістрантів навиками пошуку, збору і обробки інформаційних джерел дослідження, осмислення й інтерпретації отриманих даних і зібраної інформації, оформлення поточних результатів магістерського дослідження та їх апробації у формі публікації наукової статті, виступу на конференції.

За період практики магістранти підготували до друку статті за вимогами наукового фахового збірника категорії В «Педагогічний дискурс» та тези виступу на конференції.

Переважна більшість студентів відмінно впорались з завданнями практики та відмітили її важливість для майбутньої професійної діяльності.

 Керівники практики Пірошенко С.В. та Федорова О.В. відзначили високий рівень результатів, досягнутих студентами та творчий підхід до їх презентації у формі мультимедійних презентацій. 

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55