«Сучасні проблеми філології та методології викладання в умовах євроінтеграції»

11 травня 2022 р. в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії відбулася ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні проблеми філології та методології викладання в умовах євроінтеграції» за участі викладацького колективу кафедри іноземних мов, зовнішніх стейкхолдерів, представників університету Муш Алпарслан (Туреччина), лінгвістичних центрів (Польща), Корпусу Миру та здобувачів освіти ОПП «Середня освіта (Мова і література (англійська))» бакалаврського та магістерського освітнього рівня.

Окрім обміну ідеями та науковими напрацюваннями в галузі філології та методики навчання іноземних мов, учасники конференції (викладацький колектив, закордонні гості, представники академічної спільноти, адміністрації ЗЗСО міста та вчителі-практики) розглянули галузеві тенденції розвитку у галузі середньої освіти та філології.

Конференція організована в дистанційному режимі, працювало декілька секцій, зокрема

1) Проблеми лінгвістики тексту та дискурсу

2) Семантика та прагматика мовних одиниць

3) Мова і міжкультурна комунікація.

4) Сучасні технології викладання іноземних мов в умовах євроінтеграції.

5) Теорія і практика викладання в середній та вищій школі.

6) Організація освітнього процесу у воєнний час.

7) Художній дискурс у транскультурному вимірі

 Викладачі кафедри іноземних мов дякують всім за плідну співпрацю!

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55