Волонтерська діяльність у «Світлиці для дітей»

Одним із шляхів підвищення ефективності професійної підготовки та забезпечення конкурентоспроможності, кваліфікованості кожного випускника є індивідуалізація професійної підготовки у межах позааудиторної волонтерської роботи. Це потужний засіб набуття самостійного практичного досвіду, самовиховання в формуванні якостей, потрібних у майбутній педагогічній діяльності. Участь у волонтерській роботі відкриває кожному студенту можливість якісного визначення з подальшим місцем свого працевлаштування, сферою діяльності. Саме тому невід’ємним освітнім компонентом підготовки майбутніх педагогів у Хмельницькій гуманітрно-педагогічній академії є залучення студентів до роботи волонтерських груп, до участі у громадських акціях, проєктах, програмах. Вся ця робота ініціюється і скеровується факультетами. Так здобувачі першого бакалавського рівня вищої освіти спеціальностей 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (Історія) 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) та 014 Середня освіта (Мова і література німецька) під керівництвом професора Біницької К.М. та викладача Ткачук Н.С. беруть активну участь у соціальному проєкті Світлиця для дітей.

Проте це абсолютно не головне у волонтерстві. Волонтерська робота допомагає усвідомити, що кожен спроможний побудувати своє власне життя, бачити проблеми інших, не чекати допомоги від когось, а брати відповідальність за своє життя і бути готовим до соціальної взаємодії, сформувати свідомість молоді про людські цінності милосердя та добра.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55