Теоретико - методичні аспекти мистецької освіти: історія і сучасність

20 квітня  2016 року в  Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії відбулася студентська науково-практична конференція

«Теоретико - методичні аспекти мистецької освіти:

історія і сучасність»

Студенти 61 групи та слухачі магістратури спеціальності «Музичне мистецтво»* обговорили питання присвячені актуальним проблемам музичного виховання і  навчання учнів загальноосвітніх шкіл, а також різним аспектам теорії й практики мистецької освіти.

З привітанням  до учасників конференції виступила завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук, доцент Михаськова М. А.

Серед виступів слід виділити:

Дармограй О., слухачку магістратури (науковий керівник канд.пед.наук, доцент Ілініцька Н.С.) з темою «Основні питання розвитку фортепіанної техніки».

Приходько В., студента 61ММ (науковий керівник кандидат філософських наук, доцент кафедри Калашнік О.В.) з темою «Сприймання музики молодшими школярами як психолого-педагогічна проблема».

Пиріжок О., студентку 61ММ (науковий керівник  канд. пед.наук, доцент Поліщук О.В.) з темою «Національно-патріотичне виховання на уроках музичного мистецтва у сучасні початкової школи»

Паштерян Д., студентку 61ММ ( науковий керівник Качуринець Л.В.) з темою «Формування у старшокласників культури виконання популярної вокальної музики в процесі позакласної роботи»

Дейкун О., студентку 61ММ (науковий керівник Мазур І.В.) з темою «Специфіка та особливості розвитку художньо-образного мислення старших школярів засобами  музичного мистецтва»

Поведу І., студента 61ММ (науковий керівник кандидат філологічних наук, доцент Пірошенко С.Ю.) з темою «Використання музичного фольклору як засобу формування вокально-хорових навичок молодших школярів».

Кравченко А., студентку 61ММ (науковий керівник Незнанова Н.І.) з темою «Керівна роль вчителя музичного мистецтва в організації музично-ігрової діяльності школярів молодшого шкільного віку»

Учасники студентської науково-практичної конференції визначили перелік тем та проблем для спільного розгляду на семінарах, круглих столах.

За результатами роботи конференції буде опубліковано збірник матеріалів.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55