Нормативні документи

Загальна інформація Паспорт 13.00.01 Паспорт 13.00.04 Перелік документів  Склад ради Дисертації, автореферати, відгуки офіційних опонентів Нормативні документи

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 р. № 309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів»

Закон України "Про вищу освіту"

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 "Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої  освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)" (зі змінами)

Наказ МОНМС України від 17.10.2012 р. № 1112 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук"

Лист МОН України № 1/9-586 від 04.12.2015 р. "Про опублікування результатів дисертацій у періодичних виданнях"

Наказ МОН № 758 від 14.07.2015 р. "Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів"

Наказ МОН України № 40 від 12.01.2017р. "Про затвердження Вимог до оформлення дисертації"

Лист МОН України № 111-8681 від 15.08.2018 р. «Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо)»

Лист МОН України № 19-553 від 14.09.2018 р. «Про відповідальність спеціалізованих вчених рад за прийняті ними рішення про присудження наукових ступенів»

Наказ МОН України № 612 від 07.05.2019  р. "Про затвердження рішення Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 23 квітня 2019 року" 

Наказ МОН України "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" (23.09.2019 р., №1220)

Щодо застосування наказу МОН №1220 від 23.09.2019 р.

Наказ МОН України № 320 від 07.04.2022 р. «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 1 лютого 2022 року № 89»

Постанова Кабінету Міністрів України № 1197 від 17.11.2021 р. «Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів»

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1359 від 13.12.2021 р. «Про затвердження Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук»

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/2136-22 від 08.02.2022 р. «Щодо застосування законодавства з питань присудження наукових ступенів»

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/5628-22 від 26.05.2022 р. «Про окремі питання застосування державної мови у сфері науки»

Лист Міністерства освіти і науки України № 9/296-22 від 09.06.2022 р. «Щодо Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55