Нормативні документи

Загальна інформація Паспорт 13.00.01 Паспорт 13.00.04 Перелік документів  Склад ради Дисертації, автореферати, відгуки офіційних опонентів Нормативні документи

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 р. № 309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів»

Закон України "Про вищу освіту"

Наказ МОН України №820 від 11.07.2016 р. "Про затвердження рішення Атестаціної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 1 липня 2016 року" 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 "Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів"

Положення про спеціалізовану вчену раду

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої  освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих  навчальних закладах (наукових установах)"

Наказ МОНМС України від 17.10.2012 р. № 1112 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук"

Лист МОН України № 1/9-586 від 04.12.2015 р. "Про опублікування результатів дисертацій у періодичних виданнях"

Наказ МОН № 758 від 14.07.2015 р. "Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів"

Наказ МОН України № 40 від 12.01.2017р. "Про затвердження Вимог до оформлення дисертації"

Лист МОН України № 111-8681 від 15.08.2018 р. «Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо)»

Лист МОН України № 19-553 від 14.09.2018 р. «Про відповідальність спеціалізованих вчених рад за прийняті ними рішення про присудження наукових ступенів»

Наказ МОН України № 612 від 07.05.2019  р. "Про затвердження рішення Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 23 квітня 2019 року" 

Постанова від 6 березня 2019 р. № 167 Київ Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

Наказ МОН України "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" (23.09.2019 р., №1220)

Щодо застосування наказу МОН №1220 від 23.09.2019 р.

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад» № 946 від 22.07.2020 р.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55