Дисертації, автореферати, відгуки офіційних опонентів

Загальна інформація Паспорт 13.00.01 Паспорт 13.00.04 Перелік документів  Склад ради Дисертації, автореферати, відгуки офіційних опонентів Нормативні документи

ОСТРОВСЬКА МАРІАННА ЯРОСЛАВІВНА

Тема: «Педагогічна система підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Офіційні опоненти:

– доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Доброскок Ірина Іванівна, завідувач кафедри професійної освіти Університету Григорія Сковороди в Переяславі;

– доктор педагогічних наук, професор Кічук Надія Василівна, декан педагогічного факультету Ізмаїльського державного гуманітарного університету;

– доктор педагогічних наук, професор Шквир Оксана Леонідівна, професор кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Захист «26» квітня 2024 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Реферат

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Облікова картка дисертації

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

Відгук опонента #3

Трансляція захисту

Meeting ID: 360 278 6245

Пароль: 12345

Відеозапис захисту

 

БОГДАНОВСЬКИЙ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

Тема: «Підготовка бакалаврів фізичної культури і спорту до тренерської діяльності в ігрових видах спорту з дітьми дошкільного віку»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Конох Анатолій Петрович, Запорізький національний університет, завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту.

Офіційні опоненти:

– доктор педагогічних наук, професор Мосейчук Юрій Юрійович, завідувач кафедри фізичної культури та основ здоров’я Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

– кандидат педагогічних наук, доцент Сопотницька Олена Валеріївна, доцент кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Захист «26» квітня 2024 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

 

ПОПОВИЧ ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Тема: «Система підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до роботи з дітьми раннього віку в сенсорно збагаченому середовищі»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор Зданевич Лариса Володимирівна, завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Офіційні опоненти:

– доктор педагогічних наук, професор Гавриш Наталія Василівна, професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки;

– доктор педагогічних наук, професор Дичківська Ілона Миколаївна, завідувач кафедри дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені професора Т. І. Поніманської Рівненського державного гуманітарного університету;

– доктор педагогічних наук, професор Рейпольська Ольга Дмитрівна, завідувач лабораторії дошкільної освіти та виховання – Керівник Центру раннього розвитку дитини та дошкільної освіти Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України.

Захист «22» грудня 2023 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Реферат

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Облікова картка дисертації

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

Відгук опонента #3

Трансляція захисту

Meeting ID: 360 278 6245

Пароль: 12345

Відеозапис захисту

 

ВОЛОШЕНКО МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Тема: «Теорія і практика підготовки майбутніх фахівців з соціономічних спеціальностей до формування усвідомленого батьківства у молоді»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор Романишина Людмила Михайлівна, завідувач кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Офіційні опоненти:

– доктор педагогічних наук, професор Біда Олена Анатоліївна, завідувач кафедри педагогіки та психології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ;

– доктор педагогічних наук, професор Ребуха Лілія Зіновіївна, завідувач кафедри освітології і педагогіки Західноукраїнського національного університету;

– доктор педагогічних наук, професор Романовська Людмила Іванівна, професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету.

Захист «21» грудня 2023 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Реферат

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Облікова картка дисертації

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

Відгук опонента #3

Трансляція захисту

Meeting ID: 360 278 6245

Пароль: 12345

Відеозапис захисту

 

ГУМЕНЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Тема: «Теорія і практика підготовки майбутніх магістрів медицини до педагогічної діяльності у медичних закладах вищої освіти»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Офіційні опоненти:

– доктор педагогічних наук, професор Козубовська Ірина Василівна, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», завідувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи;

– доктор педагогічних наук, професор Мельничук Ірина Миколаївна, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, завідувач кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін;

– доктор педагогічних наук, професор Мішеніна Тетяна Михайлівна, Криворізький державний педагогічний університет, професор кафедри української мови.

Захист «31» березня 2023 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Реферат

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Облікова картка дисертації

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

Відгук опонента #3

Трансляція захисту

Meeting ID: 837 8039 9420

Пароль: 12345

Відеозапис захисту

 

МОЛНАР ТЕТЯНА ІВАНІВНА

Тема: «Система підготовки майбутніх учителів початкової школи до роботи з учнями в міжкультурному просторі Закарпаття»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор Крутій Катерина Леонідівна, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, професор кафедри дошкільної освіти.

Офіційні опоненти:

– доктор педагогічних наук, професор Біда Олена Анатоліївна, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, завідувач кафедри педагогіки та психології;

– доктор педагогічних наук, професор Козубовська Ірина Василівна, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», завідувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи;

– доктор педагогічних наук, доцент Кравець Руслан Андрійович, Вінницький національний аграрний університет, завідувач кафедри української та іноземних мов.

Захист «27» січня 2023 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Реферат

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Облікова картка дисертації

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

Відгук опонента #3

Трансляція захисту

Meeting ID: 828 9073 7996

Пароль: 2023

Відеозапис захисту

 

АЛЄКСЄЄВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Тема: «Теоретичні та практичні засади професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Офіційні опоненти

– доктор педагогічних наук, професор Конох Анатолій Петрович, Запорізький національний університет, завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту;

– доктор педагогічних наук, професор Мосейчук Юрій Юрійович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри фізичної культури та основ здоров’я; 

– доктор педагогічних наук, професор Павлюк Євген Олександрович, Хмельницький національний університет, декан факультету здоров’я, психології, фізичної культури та спорту.

Захист «09» грудня 2022 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Реферат

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Облікова картка дисертації

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

Відгук опонента #3

Трансляція захисту
Meeting ID: 839 8240 7529
Пароль: 2022

Відеозапис захисту

 

ШВАРДАК МАРІАННА ВАСИЛІВНА

Тема: «Система підготовки майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти до застосування технологій педагогічного менеджменту»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Офіційні опоненти:

– доктор педагогічних наук, професор Волкова Наталія Павлівна, ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», завідувач кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи;

– доктор педагогічних наук, професор Рябова Зоя Вікторівна, Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», завідувач кафедри менеджменту освіти та права;

– доктор педагогічних наук, професор Сорока Ольга Вікторівна, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, професор кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності.

Захист «25» жовтня 2022 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Реферат

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Облікова картка дисертації

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

Відгук опонента #3

Трансляція захисту
Meeting ID: 811 3745 4176
Пароль: 2022

Відеозапис захисту

 

ОСІП НАТАЛІЯ БОГДАНІВНА

Тема: «Підготовка майбутніх вихователів до фізичного виховання дітей у закладах дошкільної освіти»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Ребрина Анатолій Арсенович, Хмельницький національний університет, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання та спорту.

Офіційні опоненти:

– доктор педагогічних наук, професор Зданевич Лариса Володимирівна, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик;

– доктор педагогічних наук, професор Мосейчук Юрій Юрійович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри фізичної культури та основ здоров’я.

Захист «25» жовтня 2022 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

 

 

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55