Дисертації, автореферати, відгуки офіційних опонентів

Загальна інформація Паспорт 13.00.01 Паспорт 13.00.04 Перелік документів  Склад ради Дисертації, автореферати, відгуки офіційних опонентів Нормативні документи

АЛЄКСЄЄВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Тема: «Теоретичні та практичні засади професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Офіційні опоненти

– доктор педагогічних наук, професор Конох Анатолій Петрович, Запорізький національний університет, завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту;

– доктор педагогічних наук, професор Мосейчук Юрій Юрійович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри фізичної культури та основ здоров’я; 

– доктор педагогічних наук, професор Павлюк Євген Олександрович, Хмельницький національний університет, декан факультету здоров’я, психології, фізичної культури та спорту.

Захист «09» грудня 2022 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Реферат

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Облікова картка дисертації

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

Відгук опонента #3

Трансляція захисту
Meeting ID: 839 8240 7529
Пароль: 2022

Відеозапис захисту

 

ШВАРДАК МАРІАННА ВАСИЛІВНА

Тема: «Система підготовки майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти до застосування технологій педагогічного менеджменту»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Офіційні опоненти:

– доктор педагогічних наук, професор Волкова Наталія Павлівна, ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», завідувач кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи;

– доктор педагогічних наук, професор Рябова Зоя Вікторівна, Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», завідувач кафедри менеджменту освіти та права;

– доктор педагогічних наук, професор Сорока Ольга Вікторівна, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, професор кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності.

Захист «25» жовтня 2022 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Реферат

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Облікова картка дисертації

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

Відгук опонента #3

Трансляція захисту
Meeting ID: 811 3745 4176
Пароль: 2022

Відеозапис захисту

 

ОСІП НАТАЛІЯ БОГДАНІВНА

Тема: «Підготовка майбутніх вихователів до фізичного виховання дітей у закладах дошкільної освіти»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Ребрина Анатолій Арсенович, Хмельницький національний університет, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання та спорту.

Офіційні опоненти:

– доктор педагогічних наук, професор Зданевич Лариса Володимирівна, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик;

– доктор педагогічних наук, професор Мосейчук Юрій Юрійович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри фізичної культури та основ здоров’я.

Захист «25» жовтня 2022 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

 

 

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55