image1 image2 image3

Засідання наукового гуртка "Діалог з сучасною наукою"

На засіданні членів наукового гуртка «Діалог з сучасною наукою» обговорювався календарний план роботи на навчальний рік, основні напрями роботи наукового гуртка. Було запрошено професора Шоробуру І.М., Поліщука О.С., доцента Пісоцьку Л.С., які акцентували увагу на питаннях дотримання студентами та викладачами принципів академічної доброчесності.

ЗУСТРІЧ З МЕШКАНЦЯМИ ГУРТОЖИТКУ

7 вересня відбулися загальні збори студентів-мешканців гуртожитку. В робочій зустрічі із студентами взяли участь: проректор з гуманітарної освіти та виховання, кандидат педагогічних наук, доцент  Слюзко Валентина Іванівна, заступник ректора з господарських питань Івашко Володимир Сергійович, комендант гуртожитку Гаврилюк Марія Петрівна, керівник підрозділу з організації виховної роботи студентів Войтова Людмила Дмитрівна, вихователі гуртожитку, інженер з охорони праці Килимник Анастасія Олександрівна.

На зборах розглядалися питання: правила внутрішнього розпорядку студентського гуртожитку, права і обов’язки мешканців гуртожитку, правила техніки безпеки, протипожежної безпеки, енергозбереження та заощадження ресурсів.

Проректор з гуманітарної освіти та виховання Слюзко Валентина Іванівна у своєму виступі наголосила   студентам на необхідності   дотримання правил внутрішнього розпорядку гуртожитку та протипожежної безпеки.

Зустріч здобувачів вищої освіти з гарантами освітніх програм

7 вересня 2021р. на кафедрі іноземних мов ХГПА відбулась зустріч  гарантів освітніх програм Северіної Т.М., Мельник Р.М. та викладачів групи забезпечення  спеціальностей  014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) другого магістерського рівня вищої освіти, 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) першого бакалаврського рівня вищої освіти  із здобувачами зазначених спеціальностей всіх курсів.

Метою зустрічі було ознайомлення здобувачів  з напрямами роботи кафедри іноземних мов ХГПА на 2021-2022 н.р. та основними характеристиками діючих  освітньо-професійних програм.  Було також акцентовано увагу на змінах, які були внесені в ОПП під час обговорення зі стейкхолдерами.

Гаранти висловили сподівання щодо подальшої співпраці з учасниками освітнього процесу.

Робоча нарада

6 вересня 2021 року відбулася робоча нарада за участі ректора Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, проректорів, деканів, керівників структурних підрозділів та завідувачів кафедр.

Академічна доброчесність як ознака сучасного науковця

З магістрантами постійно організовуються зустрічі, на яких обговорюються питання академічної доброчесності, якості написання дипломних робіт. Завідуюча кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи розповіла здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти  спеціальності 011 Освітні педагогічні науки процедуру подання магістерських робіт до передзахисту та їх перевірки на наявність плагіату, вказала на важливість дотримання правил оформлення посилань та ознайомила з прикладом звіту антиплагіатних систем.

#маршзатварин

Свій навчальний рік студенти по-51 розпочали з благородної щорічної Всеукраїнської ходи, яка відбулася недільного ранку 5 вересня за ініціативи гуманістичного руху UAanimals - 2021. Волонтери активували мирну акцію одночасно у 30-ти містах Ураїни. Марш за тварин об’єднує тисячі людей по всій Україні! Студентки Шубчик Марина, Кучер Олександра та Мельник Дар‘я разом з куратором Чорною О.М. стали учасниками та цілковито підтримали прагнення учасників Маршу щодо дбайливого ставлення до тварин! 

Стипендія Фонду Конрада Аденауера

Фонд Конрада Аденауера надає підтримку для навчання іноземців у вищих навчальних закладах Федеративної Республіки Німеччина.

Завдяки такому сприянню молоді люди мають можливість здобути диплом вищого навчального закладу ФРН (магістерська стипендія) або ступінь доктора наук (написання та захист дисертації) й поглибити свої фахові знання.

Таким чином ФКА хоче зробити внесок у підвищення кваліфікації молодих науковців, очікуючи, що згодом на своїй Батьківщині стипендіати зможуть взяти на себе відповідальність за розвиток держави та суспільства, зокрема – у політиці та публічному управлінні, науці та економіці, мас-медіа та культурі, а також у міжнародних організаціях.

ONLINE TRAINING “EXCELLENCE IN TEACHING: AMERICAN EXPERIENCE”

Center for American Studies

Ivan Franko National University of Lviv

supported by the Public Affairs Section of the U.S. Embassy in Kyiv

The innovative pedagogy is a key element for making U.S.-focused study programs and courses in Ukraine appealing and attractive for students. Therefore, this intensive online training will contribute to their quality by focusing on good U.S. teaching practices.

Chevening: стипендії на магістратуру у Великій Британії

Це стипендійна програма, що покриває отримання магістерського ступеня у великобританському університеті. Протягом року ви будете навчатися, розширювати мережу контактів та пізнавати культуру Сполученого Королівства. Щоб взяти участь у програмі, потрібно мати розвинені лідерські якості.
 
З 1983 року цією можливістю скористалися понад 50 000 людей з більш як 160 країн. Більш як 400 випускників Chevening — українці. 

Робоча нарада

Відбулася робоча нарада з гарантами освітніх програм. В ході роботи обговорили освітні програми та процедуру акредитації. На нараді були присутні ректор ХГПА професор Шоробура І.М., проректор з науково-педагогічної роботи професор Поліщук О.С., декани, завідувачі кафедр академіі та гаранти освітніх програм. Також піднімалися актуальні питання організації освітнього процесу, академічної мобільності, налагодження співпраці зі стейкхолдерами тощо.

Міністерство освіти і науки УкраїниЗбірник наукових праць "Педагогічний дискурс"

Український центр оцінювання якості освітиВінницький регіональний центр оцінювання якості освіти 

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55