Передзахисти кваліфікаційних досліджень слухачів магістратури спеціальності 014 Середня освіта «Мова і література (англійська)»

29-30 листопада 2023 року на кафедрі іноземних мов ХГПА відбулися попередні захисти кваліфікаційних досліджень слухачів магістратури спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) стаціонарної та заочної форм навчання.

Магістранти представили свої наукові розвідки з методики навчання іноземної мови, в яких вони здійснили дослідження наукової, методичної, психолого-педагогічної літератури, провели аналіз нормативної бази та навчально-методичних комплексів з англійської мови, які використовуються в старших класах,  висвітлили результати проведення експериментального навчання в 10-11 класах ЗЗСО під час проходження виробничої практики з англійської мови.

Усі магістерські роботи успішно пройшли обов’язкову перевірку академічною атиплагіатною системою «StrikePlagiarism». Теми представлених робіт актуальні, мають практичне значення для студентів, учителів шкіл, викладачів ЗВО. Основні результати наукових розвідок здобувачів магістратури були апробовані на академічних, міжнародних і всеукраїнських конференціях. Більшість магістрантів мають публікації у наукових збірниках, навіть у фахових збірниках України категорії «Б». Наукові керівники відзначають самостійність та глибину здійснених досліджень.

У ході обговорень виступів магістрантам було надано рекомендації щодо оформлення мультимедійних презентацій, змісту самого виступу, унаочнення результатів досліджень, оформлення роботи та супровідної документації для проходження ними успішного публічного захисту на державній кваліфікаційній комісії через місяць.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55