Полікультурна освіта та особистість

Завдяки співробітництву між Національною академією педагогічних наук та науковими установами і вищими навчальними закладами Республіки Польща проводиться проект НАПН України і Вищою педагогічною школою Спілки польських вчителів м. Варшава, а саме: „Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції”, який започаткований у 2009 році. У рамках цього проекту 23-28 квітня 2012 року було проведено конференцію „Wielokulturowość edukacja – tożsamość” ( „Полікультурна освіта та особистість”). 

 

У роботі конференції брали участь делегати від Національної академії педагогічних наук України, Київського університету імені Бориса Грінченка, Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії та Житомирського державного університету ім. Івана Франка.

У рамках роботи конференції 24 квітня 2012 року у Вищій педагогічній школі Спілки польських вчителів відбулось пленарне засідання конференції на якому з доповідями виступили: професор, доктор хабілітований, Т. Левовицький, професор, доктор педагогічних наук А.Гужій, професор, доктор хабілітований Є.Нікіторович, професор, доктор філософських наук В.Огневюк, професор, доктор педагогічних наук П.Саух, професор, доктор педагогічних наук Л.Хоружа, професор, доктор хабілітований С.Мешальський, професор, доктор педагогічних наук І.Шоробура, професор, доктор хабілітований Я. Гайда, професор, доктор педагогічних наук С.Сисоєва, професор, доктор педагогічних наук О. Галус, доцент, кандидат економічних наук О.Біницька, доцен, кандидат педагогічних наук Л.Пісоцька, професор, доктор хабілітований К.Крушевський, доцен, кандидат педагогічних наук Л.Машкіна, професор, доктор хабілітований М.Собецький, доцент, кандидат історичних наук Ю.Телячий, професор, доктор хабілітований Я.Мушинська, професор, доктор педагогічних наук І.Ящук та інші науковці.

У процесі роботи конференції делегати з науковими візитами відвідали: Вищу педагогічну школу Спілки польських вчителів, Білостоцький університет, Державну вищу професійну школу в Сувалках, Культурний осередок „ Порганиччя – мистецто, культури, народів” у м.Сейн, дитячий садок № 9 „Лісна долина” у м. Більськ Підляський, Спілку українців Підляська (WyższaSzkołaPedagogicznaZNPwWarszawie, Uniwersytet Białymstoku, PaństwowaWyższaSzkołaZawodowawSuwałkach,Ośrodok„Pogranicze– sztuk, kultur, narodów”, Przedszolenr. 9 „LesnaDolina”,  OśrodokZwiązkuUkraińcówPodlasia)

 

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55