Спільне викладання курсу «Contemporary Theories of Learning» у Інсбрукському університеті імені Леопольда і Франца, Австрія

Спільне викладання курсу «Contemporary Theories of Learning» у Інсбрукському університеті імені Леопольда і Франца, Австрія та Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Україна

11 листопада 2022 року відбулася спільна лекція професора департаменту освіти вчителів Крістіана Кралера (Інсбрукський університет імені Леопольда і Франца, Австрія) та професора кафедри педагогіки Катерини Біницької (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Україна).

Це спільне викладання курсу «Contemporary Theories of Learning» для спеціальності спеціальностей 014 Мова і література англійська другого (магістерського) рівня вищої освіти. Цей проєкт міжнародної академічної співпраці між науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти педагогічних спеціальностей є можливим завдяки результату міжнародного наукового стажування професора Катерини Біницької за проєктом Австрійської академії наук JESH Ukraine 2022 року.

Зазначимо, що в рамках вивчення ОК «Порівняльна педагогіка» студентки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта виявили зацікавлення проєктом та долучилися до спільної академічної співпраці.

 Під час заняття австрійські та українські студенти презентували результати їх спільної роботи у вигляді презентації ідей сучасних наукових концепцій навчання.

Спільне викладання курсу буде відбуватись відповідно до освітніх програм до закінчення І семестру 2022-2023 н. р.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55