Звітна конференція навчальної психолого-педагогічної практики

Звітна конференція навчальної психолого-педагогічної практики

18 жовтня 2022 року відбулась звітна конференція за підсумками проходження навчальної психолого-педагогічної практики студентів групи Філ-22у спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за участю керівника практики – Валентини Крищук та гаранта освітньої програми – Валентини Філінюк


Практиканти презентували результати проходження практики на платформі Zoom з використанням мультимедійних презентацій. 


Здобувачі освіти успішно виконали всі завдання практики, зокрема ознайомилися з психологічними умовами організації та здійснення освітньої діяльності в закладах загальної середньої освіти, що сприяє успішній адаптації студентів до майбутньої професійної діяльності; відвідали уроки, позаурочні виховні заходи та взяли участь у їхньому обговоренні; провели виховний захід; здійснили психолого-педагогічне спостереження за учнівським колективом з використанням різних методик діагностування та написали характеристики; виконали індивідуальні завдання відповідно до програми практик. 


З урахуванням умов змішаної форми організації освітнього процесу в ЗЗСО, студенти мали можливість ознайомитись із особливостями начальної та позакласної роботи і в очній, і в дистанційній формах. Базами проходження практики стали заклади загальної середньої освіти Хмельницької та Вінницької областей.


Майбутні педагоги продемонстрували сумлінність та творчий підхід до виконання поставлених завдань, зробили висновок,  що первинний досвід роботи в школі довів правильність обраної майбутньої професії. Гарант освітньої програми та керівник практики підбили підсумки захисту практики.

 

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55