“Я.А.КОМЕНСЬКИЙ – ПЕДАГОГ, ЯКИЙ ВИПЕРЕДИВ СВІЙ ЧАС” (ДО ЮВІЛЕЮ Я.А.КОМЕНСЬКОГО)

Шановні студенти та слухачі магістратури!

Запрошуємо Вас взяти участь у студентській науково-практичній конференції на тему: “Я.А.Коменський – педагог, який випередив свій час” (до ювілею Я.А.Коменського), яка відбудеться 20 квітня 2012 року у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. За матеріалами конференції планується видання збірника “Актуальні проблеми дошкільної освіти”.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Я.А.Коменський – засновник наукової педагогіки.

2. Педагогічна творчість Я.А.Коменського.

3. Я.А.Коменський і дошкільне виховання.

Робоча мова конференції – українська.

Для участі у конференції потрібно до 14-17 квітня 2012 року надіслати:

1. Тези доповіді, обсягом 3-4 сторінки, формат А4 з полями справа, знизу, зверху та зліва 2 см. (Шрифт – TimesNewRoman, кегль – 14, інтервал – 1,5, відступ першого рядка – 1,25). Обов’язково є наявність електронного варіанту тез в форматі МSWorddocта роздрукованого екземпляру тез. Тези підписуються автором та науковим керівником.

Розташування на сторінці. У правому верхньому куті –прізвище та ініціали автора та наукового керівника. У наступному рядку – назва тез. Через один рядок друкується текст тез. Після тез друкується список використаних джерел.

2. Заявку на участь, в якій має бути вказано:

ПІБ учасника та наукового керівника

факультет та група, у якій навчаєтесь.

номер телефону.

контактний e-mail

повідомити, чи потрібні для виступу додаткові технічні засоби.

 

Тези та заявки на участь у конференції приймаються:

29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, інформаційно-методичний центр зі спеціальності “Дошкільне виховання”.

Контактний телефон: (0382) 79-51-68 (деканат факультету дошкільної освіти)

Е-mail: trafick06@mail.ru

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55