Творчий звіт студентів 5 курсу факультету мистецтв за спеціальністю «Хореографія»

7 березня 2012 рокуу Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії відбувся творчий звіт студентів 5 курсу факультету мистецтв за спеціальністю «Хореографія»* за результатами хореографічної практики у дошкільних навчальних закладах. Організували захід керівник педагогічної практики Дриваленко Л.М. та студенти 51-ХМ групи. На творчому звіті були присутні працівники відділу педагогічної практики Казакова Н.В., Кащук А.О.

 

 

 

Звіт відбувався у формі виступів мікрогруп студентів, які поділялися за базами проходження хореографічної практики (ДНЗ № 15, № 21, № 24, № 29,      № 37, № 38, № 48, № 49, № 54, НВК № 6 м. Хмельницького та ДНЗ Хмельницької області). У них прозвучала інформація про  матеріально-технічне та організаційно-методичне забезпечення ДНЗ, зміст роботи під час практики, особливості організації занять з хореографії та гурткової роботи для дітей дошкільного віку. Глибокі за змістом доповіді мали науковий характер і супроводжувались мультимедійною презентацією з добіркою фотоматеріалів і відеофрагментів залікових занять.  

 За виступами студентів можемо зробити висновок про достатню теоретичну підготовку студентів, які на високому рівні володіють знаннями Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі», методикою викладання хореографії у дошкільному навчальному закладі. Протягом практики студентами вдавалося вміло обирати навчальний матеріал з хореографії для дітей дошкільного віку, доступно пояснювати його. Велику увагу приділено нами емоційному забарвленню заняттям хореографії, створенню комфортної психологічної атмосфери у дитячому колективі.

Під час проходження практики вони здобули уміння формувати у дітей музично-ритмічні навички; уміння правильного та виразного руху в області класичної, народної та сучасної хореографії; навчати дітей прийомам акторської майстерності; формувати загальну культуру особистості дитини; розвивати у дітей активність і самостійність спілкування. Студенти-практиканти у своїй роботі використовували різні методи організації навчальної діяльності дітей (груповий, ігровий тощо), виправляли помилки, робили слушні зауваження, давали вказівки та проводили інструктажі до виконання різного роду вправ.

Керівник практики Л.М.Дриваленко відзначила, що у ході бесід з завідуючими, методистами, хореографами ДНЗ м.Хмельницького з’ясовано, що усі студенти завжди виявляли уважне, позитивне ставлення до дітей, колег, адміністрації; зарекомендували себе старанними, сумлінними, відповідальними, добре обізнаними у змісті програмового матеріалу з хореографії у дошкільному навчальному закладі. Приємно було чути, що окремим з них запропонували місце роботи.

 

 

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55