Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору

25 листопада 2021 року здобувачі першого (бакалаврського)  та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальностей «Початкова освіта» (Ліщук С., Олицька К., Федорова Н.), «Освітні педагогічні науки» (Казаков В.) взяли участь у ХІ-ї Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору».

Конференція організована та проведена кафедрою психології та педагогіки Хмельницького національного університету. Модератор заходу – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки ХНУ.

У ході конференції мали місце виступи здобувачів вищої освіти з тем: психічне здоров’я працівників освіти під час пандемії; психологічні особливості дітей з особливими освітніми потребами та чинники їх соціальної активізації в інклюзивному освітньому просторі; профілактика професійного вигорання особистості; формування позитивної «Я-концепції» особистості майбутніх практичних психологів»; формування моральної свідомості особистості та ін.

 Здобувачі вищої освіти ХГПА підготували наукові тези на теми: стратегії самозбереження здоров’я молоді (С.Ліщук); створення проблемних ситуацій на уроках в початкових класів в умовах НУШ (К.Олицька), використання евристичної технології навчання молодших школярів (А.Федорова); підготовка студентів до організації  роботи учнівського самовряждування в умовах НУШ (В.Казаков).

Дякуємо науковим керівникам Дарманській І.М., Казаковій Н.В., Рашиній І.О. за консультування студентів до написання наукових тез до збірника матеріалів конференції!

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55