ВЕБ-КВЕСТ «HISTORIOGRAPHY AS A STUDY» ДЛЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ

10 листопада 2021 р. у групі МІ-51 відбулося відкрите заняття з дисципліни «Іноземна мова у професійній діяльності», яке проводила доцент Фаненштель Н.В. Під час заняття майбутні вчителі історії взяли участь у веб квесті «Historiography as a study» (Історіографія як наука).

Навчальне заняття було спрямоване не лише на формування іншомовної лексичної компетентності майбутніх учителів історії, але й сприяло вдосконаленню їхніх операційних навичок застосування онлайн-сервісів у викладацькій діяльності. Вивчення фахової лексики відбувалося за допомогою комплексу комунікативних, умовно-комунікативних та некомунікативних вправ, створених за допомогою сервісу  LearningApps.org. Для формування репродуктивних лексичних навичок були застосовані такі вправи, як-от: встановлення відповідності між словом і його дефініцією, між поняттям (історичною особою) і фактами про нього; групування; вибір однієї правильної відповіді із запропонованих. Створені студентами за допомогою інструментів Paint 3D та Popplet ментальні мапи слугували також для застосування лексики у підготовленому усному мовленні. Окрім цього, після перегляду відеоролика про Геродота під назвою «The Father of History» (батько історії), завданням якого був розвиток навичок селективного аудіювання, магістранти-історики надали вичерпну відповідь англійською мовою на питання «Чому Геродота вважають батьком історії?». Усі види діяльності забезпечували активізацію потенційного словникового запасу студентів та вживання вивченої лексики в усному мовленні, що загалом сприяє її збереженню у довготривалій пам'яті. Зміст та форма навчального заняття цілком відповідає цілям освітньої програми Середня освіта (Історія) магістерського рівня вищої освіти. 

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55