«Українсько-польські наукові діалоги»

Впродовж 20-23 жовтня 2021 року у Хмельницькому національному університеті наково-педагогічні працівники ХГПА доцент Олена Біницька та професор Катерина Біницька взяли участь у роботі дев’ятої Міжнародної конференції «Українсько-польські наукові діалоги». Результатом уже традиційної та ефективної співпраці між науковцями Республіки Польща та України є успішна реалізація двох десятків наукових проєктів, спільні наукові дослідження та навчання викладачів і студентів в університетах наших країн.

Варто зазначити, що в порядку денному конференції досить актуальні питання. Це і стан та перспективи взаємин України з Євросоюзом, і сучасна техніка та технології, і енергетика, навколишнє середовище та розвиток освіти.

Метою конференції є інтеграція та зміцнення співробітництва між науковим і бізнесовим середовищем для впровадження інноваційних рішень у різних галузях; обговорення програм наукових досліджень; пошук рішень актуальних проблем сучасної науки; обмін інформацією, досвідом та результатами наукових досліджень; налагодження контактів між вченими з різних наукових напрямів та публікація результатів наукових досліджень.

Під час конференції 20-23 жовтня 2021 року науково-педагогічні працівники мали можливість взяти участь у роботі Міжнародного форуму «Автоматизація, мехатроніка та робототехніка. Стратегії розвитку, інноваційні технології та обладнання».

Також професор Катерина Біницька мала виступ із доповіддю під час роботи круглого столу на тему: «Україна та Польща: історія, досягнення і перспективи взаємодії».

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55