Асистентська практика здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Відповідно до навчального плану здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 013 Початкова освіта заочної форми навчання організовано асистентську практику (11.10 - 31.10.2021 р.). Протягом першого тижня  студенти познайомилися та установили контакт з керівниками практики завідувачем кафедри, професором Л.М.Романишиною, професором І.М.Шоробурою, професором І.П.Ящук та викладачами кафедри; склали та затвердили індивідуальні плани  роботи магістрантів-практикантів; опрацювали кафедральну документацію та ін.

Протягом другого-третього тижня на асистентській практиці магістранти  самостійно розробляли розгорнуті плани-конспекти та відповідне методичне забезпечення лекційних, лабораторних і семінарських занять; проводили лекційні, семінарські заняття з педагогічних дисциплін, виховні заходи у студентській аудиторії; здійснювали аналіз і самоаналіз проведених занять.

Попереду студентів очікуватиме захист-практики…

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55