Робота над освітньою програмою Соціальна робота

28 серпня 2021 року продовжилася робота над удосконаленням освітньої програми спеціальності Соціальна робота Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. У тісній співпраці зі стейкхолдерами: Наталією Андріївною Сейко – докторкою педагогічних наук, професоркою кафедри соціальних технологій Житомирського державного університету імені Івана Франка, закордонною візитуючою професоркою Університету імені Яна Длугоша в Ченстохові, закордонною візитуючою професоркою Головної Вищої Школи Міленіум в Гнєзно та Інною Петрівною Ящук – докторкою педагогічних наук, професоркою кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, начальницею головного управління Національної сервісної служби у Хмельницькій області було обговорено перспективи подальшого розвитку спеціальності «Соціальна робота» та напрями покращення підготовки соціальних працівників та соціальних педагогів у ХГПА.

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55