Враження від переддипломної практики

З 2 лютого по 1 березня  2021 року студенти груп ФІЛ-41а та ФІЛ-43н проходили  виробничу (переддипломну) практику у закладах загальної середньої освіти.

Практика студентів є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців та спрямована на набуття і удосконалення практичних навичок і умінь, формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретної професійної ситуації, формування дослідницьких навичок, оволодіння сучасними методами, формами навчання англійської мови, другої іноземної мови та зарубіжної літератури, визначених освітньо-кваліфікаційною характеристикою підготовки фахівців відповідних спеціальностей (014 Середня освіта (Мова і література (англійська)  та  Середня освіта. Мова  і література (німецька)).

Ось що самі студенти розповідають про процес проходження практики:

«Практична робота в школі відкрила для мене можливість пізнати всі сторони педагогічної діяльності і значно розширити мої уявлення про організацію навчально-виховного процесу. Я відчула себе справжнім вчителем, навчилась організовувати роботу класу за допомогою різних форм роботи.»

«Найефективнішими та найцікавішими для учнів виявилися інтерактивні методи навчання. Для активізації розумової діяльності учнів на уроці, я залучала їх до різних видів роботи. Всі використанні мною форми, методи та засоби виховної роботи я підбирала таким чином, щоб вони відповідали віковим та індивідуальним особливостям учнів, а також впливали на свідомість, світогляд, ставлення, поведінку учнів.»

«Ефективним у моїй роботі було те, що форми виховної роботи з класом я намагалася постійно урізноманітнити, прислухатися до думок учнів і відповідно до цього підбирати теми виховних заходів.»

«Учні з відповідальністю виконували мої доручення, брали активну участь у проведені різних виховних, позакласних заходах, бесідах та робили певні висновки з них. Я постійно підтримувала дисципліну в класі, проводила заходи, які б сприяли згуртуванню учнівського  колективу.»

Слід зазначити, що не зважаючи на певні труднощі з організацією практики в умовах пандемії, студенти мають позитивні враження. Вони мали змогу краще ознайомитися зі своєю майбутньою професією та набути педагогічного досвіду.

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55