Взаємодія зі стейкхолдерами

<- До головної сторінки

24 лютого 2023 р. Зустріч зі стейкхолдером

https://www.kgpa.km.ua/node?page=29

24 лютого 2023 року відбулася зустріч доктора педагогічних наук, професора, ректора Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Інни ШОРОБУРИ зі стейкхолдером – директором Державного навчального закладу «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» Євеліною ЦАРЬОВОЮ.

Обговорювалися питання співпраці.

 

14 лютого 2023 року

Зустріч з тимчасово виконуючим обов’язки ректора Хмельницького кооперативно торговельно-економічного інституту Юрієм ТЕЛЯЧИМ

https://www.kgpa.km.ua/node?page=31

14 лютого 2023 року відбулася зустріч ректора Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Інни ШОРОБУРИ з тимчасово виконуючим обов’язки ректора Хмельницького кооперативно торговельно-економічного інституту Юрієм ТЕЛЯЧИМ.

Обговорювалися питання співпраці, освітньої діяльності, наукової, методичної, психолого-педагогічної, дослідно-експериментальної, організаційної, історико-краєзнавчої, виховної та інших видів робіт для практичної реалізації і розвитку освітнього, наукового та творчого потенціалу науково-педагогічних, педагогічних працівників, здобувачів вищої, фахової передвищої та загальної середньої освіти Хмельницької області.

 

14 лютого 2023 року

Зустріч з директором Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Михайлом МАРИНЮКОМ

https://www.kgpa.km.ua/node?page=31

14 лютого 2023 року відбулася зустріч ректора Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Інни ШОРОБУРИ з директором Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Михайлом МАРИНЮКОМ.

Обговорювалися питання співпраці.

 

26 січня 2023 року відбулося розширене засідання робочої групи ОПП 011 Освітні педагогічні науки.

У ході зустрічі обговорювалися структура освітньо-професійних програм, перелік запропонованих вибіркових дисциплін, особливості проведення навчальних та виробничих практик студентів та результати моніторингу учасників освітнього процесу і зовнішніх стейкголдерів щодо якості освітньої програми.

Так, Олександр Поліщук звернув увагу на мету освітньої програми, яка дозволять майбутнім педагогам організувати роботу і в закладах  вищої, і в фахової передвищої освіти.

Світлана Кутова зосередила увагу учасників на змісті компонентів освітньої програми, що їх формують, та питаннях оптимізації змісту професійно-орієнтованих дисциплін. На засіданні були присутні декани,  завідувачі інших кафедр і керівники структурних підрозділів обговорили переваги та особливості запропонованої освітньої програми, висловили свої зауваження та рекомендації щодо її удосконалення, які будуть враховані в оновленій редакції освітньої програми «Освітні, педагогічні науки».

26 січня 2023 року Відбулася чергова зустріч гаранта освітньо-професійної програми «Освітні, педагогічні науки» Кутової Світлани Олександрівни зі стейкхолдерами – Світланою Ігорівною Фіярською, начальником відділу вищої освіти, професійно-технічної, позашкільної освіти та науки управління освіти і науки Департаменту освіти, науки, молоді та спорту  Хмельницької обласної державної адміністрації та директором Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації,

доктором економічних наук, професором Дарією БАСЮК.                                                             

Обговорили особливості оновленої ОПП «Освітні, педагогічні науки». Адже на сучасному ринку праці суспільство зацікавлено в конкурентоспроможних фахівцях, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в різних сферах. У зв’язку з цим перед закладами вищої освіти стає задача поліпшення якості освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів. Важливим моментом є розуміння академічної спільноти того, якого фахівця хочуть бачити роботодавці. Зустріч пройшла хоч й онлайн, але з масою позитивних емоцій, співпраці та активного спілкування. Стейкхолдери підтримали освітньо-професійну програму «Освітні, педагогічні науки», за якою відбувається навчання здобувачів вищої освіти в ХГПА. Плідна співпраця міжгарантом ОПП,  викладачами та стейкхолдерами, налагодження зв’язків – це важливий крок до підготовки висококваліфікованих фахівців.

 

05.07.22Відбулася зустріч ректора Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Інни ШОРОБУРИ з завідувачем кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, гарантом програми «Освітні, педагогічні науки» Світланою КУТОВОЮ та стейкхолдером – головним спеціалістом відділу вищої, професійно-технічної, позашкільної освіти та науки Управління освіти та науки Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної військової адміністрації Ольгою ПАВЛЮК. (Переглянути)

30.06.22Обговорили ОПП, представлені на обговорення гарантами. Науково-практичне товариство представляли: професори Лисенко Н.В.і Мацук Л.О. (Прикарпатський нац.унів.ім Василя Стефаника); професори Зданевич Л.В. і Поліщук О.С., доценти Миськова Н.М., Онофрійчук Л.О., Пісоцька Л.С., Розгон В.В., Кутова С.О (ХГПА); доцент Гузенко О.В.(Сумський інст. післядип.пед.освіти); доцент Рего Г.І. (Закарпатський інст. післядип.педосвіти); доцент Сичова М.І. (Педагог.коледж Чернівецького нац. унів); колеги Вінницького педколеджу під кер. ст викладачів Когутюк О.В.і Рудої Т.В., директор ХЗДО 1"Капітошка" Барчук Н.В.,, вихователь-методист ХЗДО 54 "Пізнайко", вихователь Грищенко Л.І. (Ямпільський ЗДО). Дякуємо всім за наукову і практичну співпрацю, за мудрі поради. (Переглянути)

07.06.22 - Відбулася чергова зустріч гаранта освітньо-професійної програми «Освітні, педагогічні науки» Кутової Світлани Олександрівни зі стейкхолдерами – Євеліною Сергіївною Царьовою – директором державного навчального закладу «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» (Переглянути)

02.06.22 - Відбулася чергова зустріч гаранта освітньо-професійної програми «Освітні, педагогічні науки» Кутової Світлани Олександрівни зі стейкхолдерами – Світланою Ігорівною Фіярською – начальником відділу вищої освіти, професійно-технічної, позашкільної освіти та науки управління освіти і науки Департаменту освіти, науки, молоді та спорту  Хмельницької обласної державної адміністрації. (Переглянути)

09.05.22 9 травня 2022 року відбулася зустріч ректора Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії зі стейкхолдером – директором Хмельницької ЗОШ № 22 імені О. Ольжича Ларисою ПАСТУХ. Обговорювалися питання співпраці, удосконалення освітньо-професійних програм «Управління закладом освіти» та «Освітні, педагогічні науки». (Переглянути)

18.02.22 - Зустріч гаранта ОПП Менеджмент Галуса О.М., гаранта ОПП Освітні, педагогічні науки Кутової С.О. та декана факультету дошкільної освіти та психології Пісоцької Л.С.  зі здобувачами освіти спеціальностей 073 Менеджмент та 011 Освітні, педагогічні науки. Обговорили  цілі та програмні результати ОПП, зокрема при вивченні навчальних дисциплін звернути особливу увагу на набуття здобувачами вищої  освіти соціальних навичок (soft skills) упродовж навчання. Також звернули увагу на право вибору здобувачами освіти навчальних дисциплін у межах, передбачених освітньою програмою та робочим навчальним планом в обсязі, що становить не менше 25% загальної обсягу кредитів ЄКТС, передбачених для цього освітнього рівня. (Переглянути)

08.02.228 лютого 2022 року відбулася зустріч доктора педагогічних наук, професора, ректора Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Інни ШОРОБУРИ зі стейкхолдером – директором Державного навчального закладу "Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг" Євеліною ЦАРЬОВОЮ. Обговорювалися питання співпраці, можливості проходження практики магістрів освітньо-професійної програми «Освітні, педагогічні науки», «Менеджмент». (Переглянути)

10.01.22 10 січня 2022 року відбулося розширене засідання робочої групи ОПП 011 Освітні педагогічні науки. У ході зустрічі обговорювалися структура освітньо-професійних програм, перелік запропонованих освітніх компонент, особливості проведення навчальних та виробничих практик студентів та результати моніторингу учасників освітнього процесу і зовнішніх стейкголдерів щодо якості освітніх програм. (Переглянути)

28.12.21 -  28 грудня відбулася зустріч ректора Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Інни ШОРОБУРИ та проректора з економічних питань Олени БІНИЦЬКОЇ зі стейкхолдером Мирославою СИЧОВОЮ, заступником директора педагогічного коледжу Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, кандидата педагогічних наук, доцента. Обговорювалися питання співпраці. Особливу увагу було звернуто на співпрацю з освітніх програм «Освітні, педагогічні науки», «Дошкільна освіти», «Початкова освіта», «Середня освіта (Англійська мова і література), «Середня освіта (Німецька мова і література), «Середня освіта (Українська мова і література)». (Переглянути)

03.09.21 - За ініціативи студентів першого курсу спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки викладачем освітнього компонента «Педагогіка вищої школи», доцентом Гончар Н.П. було проведено зустріч, під час якої обговорювались питання залучення до засвоєння змісту навчальної дисципліни стейкхолдерів та педагогів-науковців, що мають багаторічний інноваційний досвід роботи у вищій школі. (Переглянути)

07.09.21 - На розширеному засіданні завідувачів кафедр, гарантів освітніх програм, роботодавців обговорювались питання покращення якості освітнього процесу, залучення стейкхолдерів до навальних занять, удосконалення підходів до процесу надання освітніх послуг. Результатом засідання стала домовленість про пошук активних стейкхолдерів, котрі дієво впливатимуть на освітні програми та пропонуватимуть шляхи удосконалення підготовки фахівців різних спеціальностей. (Переглянути)

03.09.21 - За ініціативи студентів першого курсу спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки викладачем освітнього компонента «Педагогіка вищої школи», доцентом Гончар Н.П. було проведено зустріч, під час якої обговорювались питання залучення до засвоєння змісту навчальної дисципліни стейкхолдерів та педагогів-науковців, що мають багаторічний інноваційний досвід роботи у вищій школі. (Переглянути)

03.09.21 - Сьогодні відбулось чергове засідання, на якому були присутні ректор ХГПА професор  Шоробура І.М., проректор з науково-педагогічної роботи професор Поліщук О.С., декани, завідувачі кафедр академіі та гаранти освітніх програм. Обговорювались актуальні питання організації освітнього процесу, академічної мобільності, налагодження співпраці зі стейкхолдерами тощо. (Переглянути)

22.04.21 - За ініціативи магістрантів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки відбулась зустріч з науково-педагогічними працівниками інших закладів вищої освіти. Доктор педагогічних наук, доцент кафедри екології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Оксана Миколаївна Семерня розказала про особливості власного становлення як дослідника. Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики, статистики та інформаційних технологій Хмельницького університету управління та права Ольга Степанівна Федорчук поділилась своїми роздумами про нелінійність шляху науковця. (Переглянути)

07.04.21 - На зустріч з магістрантами спеціальності 073 Менеджмент денної та заочної форми навчання було запрошено директора спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 27 імені Дмитра Іваха Андрощука Павла Петровича та вихователя-методиста закладу дошкільної освіти 36 «Вербиченька» Єремчук Наталію Василівну. Також були присутніми декан факультету дошкільної освіти та психології ХГПА, кандидат педагогічних наук, доцент Пісоцька Леоніда Станіславівна та зав. кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, доктор педагогічних наук, доцент Дарманська Ірина Миколаівна. (Переглянути)

30.03.21 - З метою обговорення освітньо-професійної програми, змісту освітніх компонентів та переліку і змісту вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік відбулась зустріч із магістрантами спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, у якій брали участь зав. кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, доктор педагогічних наук, доцент Дарманська Ірина Миколаівна, кандидат педагогічних наук, доцент Суховірський Олег Васильович, голова студентської профспілкової організації ХГПА Кіфлюк Вікторія Романівна, педагог НВО 1 м. Хмельницького Мартинюк Дарія Олександрівна. Зокрема, Кіфлюк В.Р. запропонувала уточнити назви видів практики відповідно до змісту освітніх компонентів. (Переглянути)

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55