Наукова тема

Здійснюючи наукові пошуки, викладачі кафедри спільно працюють над загальними питаннями, які визначені як наукова проблема кафедри:

Компетентністні заходи модернізації змісту математичної та інформатичної підготовки майбутніх педагогів

Наукова діяльність кафедри знаходить своє продовження у студентських науково-дослідницьких пошуках.

Викладачі кафедри ведуть три наукових гуртки та дві проблемні групи. Щорічно роботою проблемних груп, наукових, та предметних гуртків охоплюється близько 30 студентів. На кафедрі здійснюються ефективне керівництво дипломними дослідженнями студентів.

Результати студентських досліджень апробуються на наукових конференціях, педагогічних читаннях, практичних заняттях, семінарах. Доброю традицією стало проведення щорічної студентської науково-математичної конференції «Актуальні проблеми початкової математичної та інформатичної освіти».

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55