Силабуси

Силабуси дисциплін

Інформаційно-комунікаційні технології в сучасних наукових дослідженнях. Силабус. 011 «Науки про освіту». Освітньо-професійна програма аспірантури з підготовки доктора філософії.

Соціальні послуги в сферах життєдіяльності суспільства (основи соціально-педагогічних досліджень). Силабус. 231 "Соціальна робота" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Нові інформаційні технології та медіаграмотність. Силабус. 014 "Середня освіта (Мова і література (німецька))" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Нові інформаційні технології та медіаграмотність. Силабус. 014 "Середня освіта (Мова і література (німецька))" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Силабуси вибіркових дисциплін

Математична статистика. Силабус. "Середня освіта (Мова і література (англійська)" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Математична статистика. Силабус. "Середня освіта (Мова і література (німецька)" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Технології розробки мультимедійних навчальних матеріалів. Силабус. 014 "Середня освіта (Образотворче мистецтво)" галузі знань 01 Освіта/Педагогіка першого (бакалаврського) рівня освіти

Медіаосвіта і медіаграмотність. Силабус. 053 "Психологія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Теорія ймовірностей та математична статистика. Силабус. 053. "Психологія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Медіаосвіта і медіаграмотність. Силабус. 231 "Соціальна робота" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Нові інформаційні технології. Силабус. 034 "Культурологія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Цифрова культура. Силабус. 034 "Культурологія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Теорія ймовірностей та математична статистика. Силабус. 014.09 "Середня освіта (Інформатика)" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Математична статистика. Силабус. 013 "Початкова освіта" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Основи наукових досліджень. Силабус. 013 "Початкова освіта" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Соціальна і демографічна статистика і моніторинг. Силабус. 231 "Соціальна робота" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Статистика в туризмі. Силабус. 242 "Туризм" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55