Захист дисертацій 2.07.2019 р.

ДОВМАНТОВИЧ НАТАЛІЯ ГЕОРГІЇВНА

Тема: «Формування самоосвітньої компетентності студентів медичних училищ у процесі природничо-наукової підготовки»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Романовська Людмила Іванівна, Хмельницький національний університет, завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки.

Офіційні опоненти:

– доктор педагогічних наук, доцент Ястремська Світлана Олександрівна, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, директор навчально-наукового інституту медсестринства;

– кандидат педагогічних наук Лукащук Микола Миколайович, Комунальний заклад вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради, викладач кафедри хіміко-фармацевтичних дисциплін.

Захист «02» липня 2019 р. о 900 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

 

ДУДКА УЛЯНА ТЕОДОЗІЇВНА

Тема: «Підготовка майбутніх економістів до професійної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Горбатюк Роман Михайлович, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, професор кафедри машинознавства і транспорту.

Офіційні опоненти:

– доктор педагогічних наук, професор Осадчий Вячеслав Володимирович, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, завідувач кафедри інформатики і кібернетики;

– кандидат педагогічних наук Михасюк Катерина Володимирівна, Рівненський економіко-технологічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування, заступник директора з навчальної роботи.

Захист «02» липня 2019 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за адресою: зала засідань, вул. Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.

Автореферат

Дисертація

Відгук опонента #1

Відгук опонента #2

© 2019 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55