Закінчення роботи акредитаційної комісії

Відповідно до наказу МОН №241-л  від 05.04 2.2019р. «Про проведення акредитаційної експертизи» в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії на кафедрі психології факультету початкової освіти та філології 15 травня 2019 р. закінчила роботу експертна комісія з первинної акредитаційної експертизи щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти підготовки фахівців у галузі знань 0301 Соціально-політичні науки за напрямом підготовки 6.030103 «Практична психологія».

Комісія працювала у складі:

Чорнобровкін Володимир Миколайович, завідувач кафедри психології та педагогіки Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор психологічних наук, професор (спеціальність 19.00.07 – педагогічна й вікова психологія);

Каневський Віктор Іонович,  завідувач кафедри психології Чорноморського національного Університету імені Петра Могили, кандидат психологічних наук, доцент (спеціальність 19.00.01 – загальна психологія, історія психології)

На зустрічі викладачами кафедри обговорено співпрацю, організацію наукової та навчальної діяльності кафедри.

© 2020 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55