Випуск студентів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

В Хмельницькій гуманітарно-педагогічні академії відбулося вручення дипломів магістра зі спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Музичне мистецтво», «Управління навчальним закладом», «Педагогіка вищої школи»; молодшого спеціаліста зі спеціальності «Дошкільна освіта», та дипломів бакалавра зі спеціальності «Початкова освіта», «Мова і література (англійська)», «Українська мова і література». Випускники здобули престижну європейську освіту у вищому навчальному закладі, який уже 98 років готує фахівців для освітньої галузі Хмельниччини.

Сьогодні ключовою складовою освітнього реформування є робота Нової Української школи, яка спрямована на створення нового освітнього середовища, нового змісту освіти та підготовку вчителя. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія  формує професійного педагога високого рівня, з відповідними якостями як еталона знань, моральних чеснот, зразка громадянської зрілості та поведінки, готового навчати нове креативне покоління українців у Новій українській школі та закладі дошкільної освіти.

Сьогодні в ХГПА функціонують аспірантури, працює докторська та кандидатська спеціалізована вчена рада, видаються збірники наукових праць, підручники, монографії. Академія здійснює активну співпрацю з закладами вищої освіти України та світу.

 

«Відповідно до сучасних європейських та світових тенденцій саме освіта формує людський капітал, є основою успішної соціалізації особистості. Лише компетентний з чіткими громадянськими позиціями фахівець здатен до оновлення України, розвитку її освіти і культури» – наголосила ректор Шоробура І.М.

Шановні випускники! Нехай ваш шлях буде наповнений професійними злетами, творчим запалом і натхненням до плідної праці, високим інтелектуальним потенціалом в ім’я розбудови нової Подільської школи!

© 2019 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55