Професійна підготовка педагогічних кадрів в умовах інноваційної перебудови національної системи освіти

Міжвузівська науково-практична конференція аспірантів та молодих ученихПрофесійна підготовка педагогічних кадрів в умовах інноваційної перебудови національної системи освіти”.
21 жовтня 2010 року в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії відбулась Міжвузівська науково-практична конференція аспірантів та молодих учених: „Професійна підготовка педагогічних кадрів в умовах інноваційної перебудови національної системи освіти”.

Основні напрями роботи конференції:

1. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки педагогічних кадрів в умовах модернізації національної системи освіти.
2. Сучасні реалії підготовки педагогічних кадрів.
3. Інновації у професійній підготовці педагогічних кадрів.
4. Проблеми виховання особистості майбутнього педагога у ВНЗ.

У конференції брали участь аспіранти та молоді вчені Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка, Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова, Кам’янець-Подільського національного університету ім.Івана Огієнка, ДВНЗ „Кримський гуманітарний університет”, Хмельницького національного університету, Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Науково-практичну конференцію розпочала завідувач аспірантури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук, доцент О.Л.Шквир. Вона представила учасників конференції та окреслила основні напрями роботи.

З вітальним словом до учасників конференції звернулись ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Московської академії педагогічних і соціальних наук І.М.Шоробура, проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, доцент О.М.Галус та голова Спілки молодих вчених, кандидат філософських наук, доцент кафедри суспільних дисциплін О.С.Поліщук.

Доповіді аспірантів та молодих учених були глибокими, змістовними, переконливими та засвідчили актуальність і результативність наукових пошуків з означеної проблеми. Так, О.В.Гандабура висвітлила систему новітніх методів та прийомів формування мотивації професійного саморозвитку майбутніх учителів початкових класів. Г.І.Дудчак визначила шляхи педагогічного керівництва самостійною роботою майбутніх учителів початкових класів в умовах ступеневої підготовки та детально розкрила сутність і доцільність авторського спецкурсу „Методика самостійної роботи студентів”. Емоційним був виступ О.О.Мергут з проблеми особливостей застосування нетрадиційних технік при створенні художніх творів. За допомогою мультимедійної презентації вона продемонструвала низку творчих робіт студентів мистецького факультету.

Кожна доповідь викликала жвавий інтерес у присутніх, обмін цікавими науковими ідеями, думками.

У кінці науково-практичної конференції були підбиті підсумки та визначенні перспективи подальших наукових розвідок.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55