Наукові здобутки

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2009/2010 навчального року (Наказ МОН № 1052 від 20.11.2009 року) на факультеті початкового навчання 16-17 лютого відбудеться І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта» серед студентів 5-6 курсів.

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта» проходитиме у три тури.

І тур – виконання тестових завдань з педагогіки та фахових методик.

ІІ тур – творче виконання завдання-експромту.

ІІІ тур – проведення фрагмента уроку (на вибір) для учнів початкової школи.

Критерії оцінювання досягнень студентів

З метою забезпечення об’єктивного оцінювання рівня сформованості у студентів компетенцій з педагогіки та фахових методик пропонується бальна шкала, яка побудована за принципом урахування типу завдань та особистих досягнень виконавця.

І тур – виконання тестових завдань з педагогіки та фахових методик. Тести відкритого та закритого типу оцінюються 1-єю одиницею кожне. Критерієм визначення досягнень студента-виконавця є правильність знань. Загальна кількість балів за І тур – 70 балів.

Оцінка «1 бал» - відповідь правильна.

Оцінка «0 балів» - відповідь відсутня або неправильна.

ІІ тур – творче виконання завдання-експромту. Критерії оцінювання творчого виконання завдання-експромту: уміння виявити проблему, аргументувати власні оціночні судження, висвітлення наукового підходу до визначеної проблеми, володіння термінологією, культура мовлення, педагогічна майстерність, володіння увагою аудиторії. Оцінюється в 10 балів.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55