Гурткова робота у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії

30 листопада 2023 року відбулося представлення гурткової роботи кафедр, за участі ректора Інни ШОРОБУРИ, проректорів, деканів, завідувачів кафедр та здобувачів вищої освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.
Залучення студентів до різних видів позааудиторної роботи в навчально-виховному процесі сприяє розвитку інтересу до майбутнього фаху, удосконаленню самостійної роботи, посиленню потреби творчого пошуку, формуванню міцного студентсько-викладацького колективу.

Дякуючи керівникам гурткової роботи та активним, креативним студентам, на базі Академії, розвиваються та працюють: «Студентська наукова лабораторія з дошкільної педагогіки», гурток «Професійна майстерня», «Студія казки», студентський науковий гурток «Хмельниччина туристична», «Туризмознавець», «Клуб дослідників педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського», «Методична студія словесника», «Літературний епістолярій», науково-креативний клуб: «Історія зарубіжної літератури і лабіринти літературних таємниць», Психолого-педагогічний клуб «Обговорюємо проблему», науковий гурток «Азбука практичної психології», психологічний гурток «Інсайт», гурток «Волонтер» мовознавчий гурток іноземних мов «Lingua», «Lingua-Deutsch», лінгвокраїнознавча секція «Sunflower» , «Актуальні проблеми методики викладання англійської мови», гурток «Фізика та астрономія» та інші.

 

«У кожного учня – є задатки якихось здібностей. Ці
задатки як порох і щоб їх запалити, потрібна іскра»

(В.Сухомлинський)
 

Пріоритетним напрямом гурткової роботи у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії є індивідуальний підхід у вихованні особистості студентів, стимулювання їхніх внутрішніх сил до саморозвитку й самовиховання. У своїй діяльності педагогічний колектив дотримується вимог науково-педагогічних принципів виховного процесу: науковості, гуманізму, демократизму, добровільності та культуровідповідності.

Гурткова робота в Академії – це традиційна форма навчально-виховного процесу, яка при правильній організації дозволяє розкрити інтелектуальний та духовний потенціал молоді, розвиває пам’ять, мислення, допитливість; формує навички практичного застосування знань, навички зв’язано викладати думку; створює основи безперервної освіти, закладає фундамент для майбутньої спеціалізації, враховуючи перспективи розвитку сучасної науки, техніки, економіки.

У сучасних умовах шлях до нової парадигми виховання у вищих навчальних закладах лежить через переосмислення сутності національного виховання студентської молоді, його цілей, зміст, завдань, методів. У цьому контексті надзвичайно важливо визначити мету навчально-виховного процесу серед студентської молоді. Мета має враховувати відповідну модель сучасного фахівця, розроблену на основі теоретичного вивчення і порівняння різних поглядів вітчизняних і зарубіжних учених, практиків і обов’язково з урахування думки роботодавця. Така інноваційна модель майбутнього фахівця має включати перелік якостей особистості, професійного, соціального й особистісно значущих для майбутнього працівника – професіонала.

Гурткова робота розвиває в студентів правильний світогляд, творче мислення, спостережливість, професіональний інтерес до праці, сприяє формуванню відповідних навичок із спеціальності, активізує пізнавальну діяльність, уміння застосовувати свої знання на практиці, прищеплює любов
до професії, дає змогу студентам збагачувати програмний матеріал, розширювати пізнання із дисциплін, виявляти інтерес.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55