Блоґ Кафедра іноземної мови

Вебінар «Програми ЄС Еразмус+ 2021-2027 рр

Відділ міжнародних зв’язків Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії запрошує долучитися до онлайн вебінару «Програми ЄС Еразмус+ 2021-2027 рр.», який відбудеться 21 червня 2022р., о 12.00 годині, за підтримки Національного Еразмус+ офісу в Україні. 

Інформаційних захід для випускників спеціальності 014 Середня освіта "Особливості працевлаштування"

На кафедрі іноземних мов ХГПА 15.06.2022 року випускники спеціальності 014 Середня освіта (Мова та література (англійська, німецька) були ознайомлені  з особливостями сучасного процесу працевлаштування. Студентам були надані рекомендації та приклади оформлення резюме, надано інформацію щодо запису відеорезюме та здійснення комунікації при прийомі на роботу за допомогою телефонного дзвінка. Також були обговорені особливості проходження успішної співбесіди, підготовки до неї та алгоритму дій кандидата на вакансію після її проходження. Обов’язковим елементом сучасного процесу працевлаштування є написання мотиваційного (супровідного) листа, отримання рекомендаційних листів. Також були подані поради майбутнім вчителям як адаптуватися на новій роботі та стати частиною дружного колективу/команди.

7 червня в групі МФА – 51 відбулась звітна конференція по науково-дослідницькій практиці

 Конференція є підсумковим виконання  цілого циклу завдань, що дозволили студентам набути важливих теоретичних знань в обраній для магістерської роботи галузі технологій навчання  англійської мови та зарубіжної літератури а також практичних навичок виконання наукового дослідження за темою дипломної роботи.

Фокус практики зосереджений на таких  видах діяльності, що озброюють магістрантів навиками пошуку, збору і обробки інформаційних джерел дослідження, осмислення й інтерпретації отриманих даних і зібраної інформації, оформлення поточних результатів магістерського дослідження та їх апробації у формі публікації наукової статті, виступу на конференції.

«Сучасні проблеми філології та методології викладання в умовах євроінтеграції»

11 травня 2022 р. в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії відбулася ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні проблеми філології та методології викладання в умовах євроінтеграції» за участі викладацького колективу кафедри іноземних мов, зовнішніх стейкхолдерів, представників університету Муш Алпарслан (Туреччина), лінгвістичних центрів (Польща), Корпусу Миру та здобувачів освіти ОПП «Середня освіта (Мова і література (англійська))» бакалаврського та магістерського освітнього рівня.

Окрім обміну ідеями та науковими напрацюваннями в галузі філології та методики навчання іноземних мов, учасники конференції (викладацький колектив, закордонні гості, представники академічної спільноти, адміністрації ЗЗСО міста та вчителі-практики) розглянули галузеві тенденції розвитку у галузі середньої освіти та філології.

ЗУСТРІЧ ІЗ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

2 травня  2022 р. відбулась зустріч робочої групи ОПП Середня освіта  (Мова і література (німецька, англійська)) на чолі з гарантом ОПП  Мельник Р. М. та  викладачів німецької мови зі  стейкхолдерами.

          На зустрічі було представлено  оновлену редакцію ОПП  та відкориговані   навчальні плани для денної і заочної форм навчання  з урахуванням рекомендацій ЕГ, ГЕР – за результатами  акредитаційної експертизи –  та стейкхолдерів.

Захист педагогічної практики з англійської мови

1 квітня 2022 року за участі керівників практики, викладачів кафедри іноземних мов Воротняк Л.І., Закреницької Л.А і студентів групи Філ-41а спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) було проведено звітну конференцію за результатами шеститижневої переддипломної практики з першої іноземної мови.

Захист педагогічної практики

25.03.22 відбулась звітна конференція здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) групи Філ-43н щодо захисту педагогічної практики з німецької та англійської мов за участі завідувача виробничої  практики Т. Цегельник, керівників практики -  Р. Мельник, Л. Закреницької.

СПІВПРАЦЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ (НІМЕЦЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ) З СТЕЙКХОЛДЕРОМ

28 січня 2022 р. відбулась зустріч Мельник Р. М., гаранта ОП Середня освіта  (Мова і література (німецька, англійська)), з Романюк Н. Е. – стейкхолдером ОП, заступником директора з навчально-виховної роботи з іноземних мов Хмельницької ССЗОШ  І-ІІІ ступенів №6.

Настановча конференція щодо проходження педагогічної практики з іноземних мов

У вівторок 28 грудня 2021 року за участі керівника практики Закреницької Л.А. і студентів групи Філ-41а факультету початкової освіти та філології було проведено настановчу конференцію щодо проходження студентами педагогічної практики з англійської та німецької мов у середній школі з 19 січня по 1 березня 2022 р.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55