Інформаційно-методичний центр зі спеціальності «Дошкільна освіта»

Мета створення центру:

1.Поширення інформації щодо оновлення нормативної бази та змісту дошкільної освіти, результатів наукових досліджень в галузі педагогіки і психології раннього та дошкільного дитинства, методик розвитку, виховання та освіти дітей раннього та передшкільного віку, ознайомлення з педагогічними технологіями та перспективним педагогічним досвідом.

2. Створення умов для інтелектуальної праці педагогів.

3. Забезпечення підвищення рівня професійної компетентності майбутніх дошкільних працівників через організацію наукової роботи під час написання курсових, дипломних та магістерських робіт.

4. Створення методичного комплексу з проблеми розвитку дітей: розробка фонду занять, дидактичного матеріалу і посібників, створення картотеки передового педагогічного досвіду, «банку» педагогічних ідей, розвиток навчально-матеріальної бази.

Нормативні документи дошкільної освіти

Продовжується систематична робота зі створення електронної картотеки періодичних видань та науково-методичної літератури з проблем дошкільної освіти. А з 2009 року інформаційно-методичний центр підключено до внутрішньої мережі електронної бібліотеки.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55