Кафедра шкільної педагогіки та психології

Представляємо завдання, плани семінарських робіт, тематичні плани, завдання для самостійних робіт, перелік тем для вивчення, допоміжні матеріали для самостійної роботи студентів тощо. Ознайомтесь із матеріалами, розподіленими за навчальними дисциплінами, які викладаються на нашій кафедрі.

Основи педагогічної етики для слухачів магістратури денної форми навчання зі спеціальності 8.010101 "Дошкільне виховання"
Педагогічна етика для слухачів магістратури денної
форми навчання зі спеціальності 8.010102 "Початкове навчання"
Теорія та технології роботи з різними категоріями дітей для слухачів магістратури денної форми навчання зі спеціальності 8.010102 "Початкове навчання"
Психологія
Вікова психологія
Основи конфліктології для слухачів магістратури за спеціальністю "Управління навчальним закладом"
Основи конфліктології для слухачів магістратури за спеціальностями "Початкове навчання", "Дошкільне виховання" та "Педагогіка та методика середньої освіти. Музика".
Основи психодіагностики
Технологія вивчення освітніх галузей у початковій школі
Дидактика на І освітньо-кваліфікаційному рівні
Педагогічні основи роботи з учнівськими об'єднаннями на І освітньо-кваліфікаційному рівні
Загальна психологія
Музична психологія
Музична психологія для слухачів магістратури за спеціальністю "Педагогіка та методика середньої освіти. Музика".
Школознавство
Основи педагогічної майстерності для спеціальності 5.010102 "Початкове навчання". Факультет: початкового навчання.
Основи педагогічної майстерності для спеціальностей 6.010100 "Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво", "Педагогіка і методика середньої освіти. Хореографія". Факультет мистецтв.
Педагогіка для спеціальностей 6.010100 "Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво", "Педагогіка і методика середньої освіти. Хореографія". Факультет мистецтв.
Психологія особистості
Педагогіка вищої школи
Логіка
Педагогічна майстерність керівника навчального закладу

Основи педагогічної етики для слухачів магістратури денної форми навчання зі спеціальності 8.010101 "Дошкільне виховання"
Пакет матеріалів для підготовки

Педагогічна етика для слухачів магістратури денної форми навчання зі спеціальності 8.010102 "Початкове навчання"
Пакет матеріалів для підготовки

Теорія та технології роботи з різними категоріями дітей для слухачів магістратури денної форми навчання зі спеціальності 8.010102 "Початкове навчання"
Пакет матеріалів для підготовки

Психологія
Пакет матеріалів для підготовки
Список рекомендованої літератури
Тематика курсових робіт з психології

Вікова психологія
Анотація
Завдання для самостійної роботи студентів з курсу "Вікова психологія"
Контрольні питання з курсу "Вікова психологія"
Плани семінарських занять з курсу "Вікова психологія"
Список рекомендованої літератури з курсу "Вікова психологія"
Тестові завдання з курсу "Вікова психологія"

Основи конфліктології для слухачів магістратури за спеціальністю "Управління навчальним закладом"
Анотація
Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основи конфліктології"
Перелік орієнтовних питань для підготовки до заліку з курсу "Основи конфліктології
Плани семінарських занять з курсу "Основи конфліктології"
Список рекомендованої літератури з курсу "Основи конфліктології"
Тестові завдання з курсу "Основи конфліктології"

Основи конфліктології для слухачів магістратури за спеціальностями "Початкове навчання", "Дошкільне виховання" та "Педагогіка та методика середньої освіти. Музика".
Анотація
Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основи конфліктології"
Перелік орієнтовних питань для підготовки до заліку з курсу "Основи конфліктології
Плани семінарських занять з курсу "Основи конфліктології"
Список рекомендованої літератури з курсу "Основи конфліктології"
Тестові завдання з курсу "Основи конфліктології"

Основи психодіагностики
Анотація
Завдання для самостійної роботи з курсу "Основи психодіагностики"
Перелік орієнтованих питань для підготовки до заліку з курсу "Основи психодіагностики"
Список рекомендованої літератури з курсу "Основи психодіагностики"
Тестові завдання з курсу "Основи психодіагностики"

Технологія вивчення освітніх галузей у початковій школі
Анотація
Завдання для самостійної роботи з курсу "Технологія вивчення освітніх галузей у початковій школі"
Перелік орієнтованих питань для підготовки до екзамену з курсу "Технологія вивчення освітніх галузей у початковій школі"
Плани практичних занять з курсу "Технологія вивчення освітніх галузей у початковій школі"
Плани семінарських занять з курсу "Технологія вивчення освітніх галузей у початковій школі"
Тестові завдання з курсу "Технологія вивчення освітніх галузей у початковій школі"

Дидактика на І освітньо-кваліфікаційному рівні
Анотація
Контрольна робота з дидактики І ОКР
Тематика курсових робіт з дидактики
Плани семінарських та практичних занять з курсу "дидактика" І ОКР (3 курс)
Питання до семестрового екзамену з дидактики (І рівень)
Завдання для самостійної роботи студентів

Педагогічні основи роботи з учнівськими об'єднаннями на І освітньо-кваліфікаційному рівні
Анотація
Питання до державного екзамену з предмета
Список рекомендованої літератури
Практичні заняття з курсу
Завдання для самостійної роботи студентів
Тести з навчальної дисципліни

Загальна психологія
Пакет матеріалів для підготовки

Музична психологія
Пакет матеріалів для підготовки

Музична психологія для слухачів магістратури за спеціальністю "Педагогіка та методика середньої освіти. Музика".
Пакет матеріалів для підготовки

Школознавство
Пакет матеріалів для підготовки та робоча програма

Основи педагогічної майстерності для спеціальності 5.010102 "Початкове навчання". Факультет: початкового навчання.
Пакет матеріалів для підготовки та робоча програма

Основи педагогічної майстерності для спеціальностей 6.010100 "Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво", "Педагогіка і методика середньої освіти. Хореографія". Факультет мистецтв.
Пакет матеріалів для підготовки та робоча програма

Педагогіка для спеціальностей 6.010100 "Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво", "Педагогіка і методика середньої освіти. Хореографія". Факультет мистецтв.
Пакет матеріалів для підготовки та робоча програма

Психологія особистості
Пакет матеріалів для підготовки

Педагогіка вищої школи
Пакет матеріалів для підготовки

Логіка
Пакет матеріалів для підготовки

Педагогічна майстерність керівника навчального закладу
Пакет матеріалів для підготовки

© 2018 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55