Блоґ admin

Психолого-педагогічний клуб «Обговорюємо проблему»

(керівники – доценти Машкіна Л. А., Пісоцька Л.С.)

Мета: поінформованість студентів щодо науково-теоретичних засад та практичних аспектів сучасної дошкільної освіти; самостійна пошуково-дослідницька діяльність студентів та їх власна позиція на проблему, яка обговорюється.

Інформаційно-методичний центр зі спеціальності «Дошкільна освіта»

Мета створення центру:

1.Поширення інформації щодо оновлення нормативної бази та змісту дошкільної освіти, результатів наукових досліджень в галузі педагогіки і психології раннього та дошкільного дитинства, методик розвитку, виховання та освіти дітей раннього та передшкільного віку, ознайомлення з педагогічними технологіями та перспективним педагогічним досвідом.

2. Створення умов для інтелектуальної праці педагогів.

3. Забезпечення підвищення рівня професійної компетентності майбутніх дошкільних працівників через організацію наукової роботи під час написання курсових, дипломних та магістерських робіт.

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55