У В А Г А !

ХМЕЛЬНИЦЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

ЗАПРОШУЄ

НА ДЕННУ ТА ЗАОЧНУ  ФОРМИ НАВЧАННЯ

НА МАГІСТРАТУРІ

 ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІСТОРІЯ)

© 2019 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55