Факультет дошкільного виховання

У професійній підготовці майбутнього вихователя дітей дошкільного віку педагогічна практика займає особливе місце. Вона інтегрує теоретичну і практичну підготовку майбутніх фахівців, підвищує якість їх навчання та є передумовою успішного формування професійно-педагогічних умінь і навичок. Особливо змінюється рейтинг педагогічної практики в умовах ступеневої підготовки фахівців дошкільної освіти. Прийняття постанови Кабінету Міністрів України № 65 від 20.01.1998 р. “Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)” дає можливість здійснювати підготовку фахівців зі спеціальності “Дошкільне виховання” за чотирма освітньо-кваліфікаційними рівнями – “молодший спеціаліст”, “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”. На кожному з визначених освітньо-кваліфікаційних рівнів у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії організовуються і проводяться різні види педагогічної практики, котрі здійснюється на засадах наступності, неперервності, дослідницького спрямування з поступовим формуванням і поглибленням професійних умінь, які забезпечують успішну професійну діяльність.
© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55